[RAD POD NADZOROM] Dokumentacija vezana za Rad pod nadzorom (studentima završne godine studija medicine)

Objavljeno 02.07.2020.

Poštovane kolegice i kolege,

na mrežnim stranicama Centra za planiranje zanimanja u biomedicini i zdravstvu dostupan je natječaj i pripadajuća dokumentacija objavljena od strane Hrvatskog zavoda za zdravstvenog osiguranje (HZZO) koja se odnosi na rad pod nadzorom doktora medicine bez specijalizacije.