Kineziologija športa

Naziv kolegija

Kineziologija športa

ECTS

2.0

Status

Izborni kolegij

Izvedba nastave

P10/S4

Studiji na kojima se izvodi

ŠKOLSKA I ADOLESCENTNA MEDICINA