Racionalna farmakoterapija

Naziv kolegija

Racionalna farmakoterapija

ECTS

2.0

Status

Izborni kolegij

Izvedba nastave

P6/S6

Studiji na kojima se izvodi

ŠKOLSKA I ADOLESCENTNA MEDICINA