Kirurgija jetre

Naziv kolegija

Kirurgija jetre

ECTS

5.5

Status

Obavezni kolegij

Izvedba nastave

P14/S8/V16

Studiji na kojima se izvodi

ABDOMINALNA KIRURGIJA