Citoreduktivna kirurgija i HIPEC

Naziv kolegija

Citoreduktivna kirurgija i HIPEC

ECTS

4.0

Status

Obavezni kolegij

Izvedba nastave

P8/S5/V12

Studiji na kojima se izvodi

ABDOMINALNA KIRURGIJA