Ciljana promjena genoma sisavaca

Naziv kolegija

Ciljana promjena genoma sisavaca

ECTS

2.0

Status

Izborni kolegij

Izvedba nastave

P2/S5/V3

Studiji na kojima se izvodi

BIOMEDICINA I ZDRAVSTVO