Kliničko-laboratorijska dijagnostika malignog melanoma s posebnim osvrtom na molekularno-biološke dijagnostičke mogućnosti

Naziv kolegija

Kliničko-laboratorijska dijagnostika malignog melanoma s posebnim osvrtom na molekularno-biološke dijagnostičke mogućnosti

ECTS

2.0

Status

Izborni kolegij

Izvedba nastave

P12

Studiji na kojima se izvodi

BIOMEDICINA I ZDRAVSTVO