Morfologijske metode istraživanja u biomedicinskim znanostima

Naziv kolegija

Morfologijske metode istraživanja u biomedicinskim znanostima

ECTS

4.0

Status

Izborni kolegij

Izvedba nastave

P7/S5/V11

Studiji na kojima se izvodi

BIOMEDICINA I ZDRAVSTVO