Molekularno genetička osnova tumora gastrointestinalnog sustava

Naziv kolegija

Molekularno genetička osnova tumora gastrointestinalnog sustava

ECTS

3.5

Status

Izborni kolegij

Izvedba nastave

P16/S4

Izvođači kolegija

dr. sc. Sanja Kapitanović, Voditelj predmeta
dr. sc. Tamara Čačev, Nastavnik
dr. sc. Marijana Popović- Hadžija, Nastavnik
izv. prof. dr. sc. Maja Sirotković Skerlev, Nastavnik
doc. dr. sc. Maja Cigrovski Berković, Nastavnik

Studiji na kojima se izvodi

BIOMEDICINA I ZDRAVSTVO

Kompetencije i ishodi učenja

Razumijevanje najnovijih spoznaja molekularne medicine iz područja gastroenterologije te njihove moguće primjene u svakodnevnoj kliničkoj praksi.

Sadržaj

Prikaz osnovnih molekularnih mehanizama nastanka i napredovanja raka na modelu tumora gastrointestinalnog sustava (promjene onkogena, tumor-supresorskih gena te gena za poravak DNA). Genetika sporadičnog i nasljednog karcinoma debelog crijeva, nasljedne adenomatozne polipoze (FAP) i nasljednog nepolipoznog karcinoma debelog crijeva (HNPCC, Lynch sindrom). Drugi najčešći tumor u oboljelih od sindroma HNPCC je karcinom želuca te će biti posebno obrađena genetika nasljednog kao i sporadičnog karcinoma želuca. Također će biti prikazana najnovija saznanja iz područja molekularne genetike drugih polipoznih sindroma u čovjeka (Gardnerov-og sindroma, sindroma Peutz-Jeghers te juvenilne polipoze); molekularne genetike upalnih bolesti crijeva (ulceroznog kolitisa i Crohn-ove bolesti); te molekularna genetika pankreatitisa, u prvom redu kroničnih pankreatitisa i adenokarcinoma gušterače. Napredak u području molekularne medicine doveo je do spoznaja o mehanizmima nastanka raka te omogućio nove pristupe u testiranju novih potencijalnih lijekova za prevenciju i liječenje ovog zloćudnog tumora. Stoga će u okviru predavanja biti obrađena uloga COX-2 u nastanku i napredovanju tumora gastrointestinalnog sustava te uloga istog kao nove mete u kemoprevenciji i liječenju gastrointestinalnih tumora. Nutrigenomika, nutrigenetika gastrointestinalnih tumora. Farmakogenomika, i farmakogenetika gastrointestinalnih tumora, uloga SNP polimorfizama i mutacija gena odgovornih za metabolizam lijekova, efikasnost terapije, odnosno toksičnost ili rezistenciju na terapiju. U sklopu seminara biti će obrađene slijedeće teme: molekularna dijagnostika nasljednih bolesti gastrointestinalnog sustava, današnje mogućnosti presimptomatske dijagnostike uz pomoć analize nasljednih mutacija te analize povezanosti ("linkage" analize), interpretacija molekularno-genetičkih nalaza kao i teme po izboru polaznika.

Literatura

1. Kinzler KW i Vogelstein B. Lesons from hereditary colorectal cancer. Cell 87:159, 1996.
2. Chung DC. The genetic basis of colorectal cacer: insights into critical pathways of tumorigenesis. Gastroenterlogy 19:854, 2000.
3. Kartheuser A i sur. The genetic background of familial adenomatous polyposis. Linkage analysis, the APC gene identification and mutation screening. Acta Gastro-Enterol Belg 58:433, 1995.
4. Fodde R i sur. APC, signal transduction and genetic instability in colorectal cancer. Nature Rev Cancer 1:55, 2001.
5. Lynch HT i sur. Overview of natural history, pathology, molecular genetics and management of HNPCC (Lynch syndrome). Int J Cancer 69:38, 1996.
6. Ward R i sur. Impact of microsatellite testing and mismatch repair protein expression on the clinical interpretation of genetic testing in hereditary non-polyposis colorectal cancer. J Cancer Res Clin Oncol 128:403, 2002.
7. Rhodes JM i Campbell BJ. Inflammation and colorectal cancer: IBD-associated and sporadic cancer compared. Trends Mol Med 8:10, 2002.
8. Jankowski JA i sur. Molecular evolution of the metaplasia-dysplasia-adenocarcinoma sequence in the esophagus. Am J Pathol 154:965, 1999.
9. Caldas C i sur. Familial gastric cancer: overview and guidelines for management. J Med Genet 36:873, 1999.
10. Werner M i sur. Gastric adenocarcinoma: pathomorphology and molecular pathology. J Cancer Res Clin Oncol 127:207, 2001.
11. Gupta RA i DuBois RN. Colorectal cancer prevention and treatment by inhibition of cyclooxygenase-2. Nature Rev 1:11, 2001.
12. Rabelo R i sur. Role of molecular diagnostic testing in familial adenomatous polyposis and hereditary nonpolyosis colorectal cancer familes. Dis Colon Rectum 44:437, 2001.
13. Loktionov A. Common gene polymorphisms, cancer progression and prognosis. Cancer Letters 208:1-33, 2004.
14. Cancer Pharmacogenomics: SNPs, chips, and the individual patient. Cancer Invest 21:630-640, 2003.
15. Yamayoshi Y i sur. Cancer pharmacogenomics: international trends. Int J Clin Oncol 10:5-13, 2005.

Dodatna literatura

Oblici nastave

Završni seminar: kritička analiza odabranog znanstvenog članka iz područja predmeta ("journal club").

Način provjere

Pismeni ispit (test)