Eksperimentalna onkologija: zloćudne bolesti kao stanje trajnog oksidacijskog stresa

Naziv kolegija

Eksperimentalna onkologija: zloćudne bolesti kao stanje trajnog oksidacijskog stresa

ECTS

3.5

Status

Izborni kolegij

Izvedba nastave

P15/S3/V2

Studiji na kojima se izvodi

BIOMEDICINA I ZDRAVSTVO