Metode molekularne biologije u medicini

Naziv kolegija

Metode molekularne biologije u medicini

ECTS

5.0

Status

Izborni kolegij

Izvedba nastave

P14/S5/V19

Studiji na kojima se izvodi

BIOMEDICINA I ZDRAVSTVO