Statistička analiza podataka u medicini 1

Naziv kolegija

Statistička analiza podataka u medicini 1

ECTS

5.5

Status

Obavezni kolegij

Izvedba nastave

P12/S6/V20

Izvođači kolegija

prof. dr. sc. Zdenko Sonicki, Voditelj predmeta
prof. dr. sc. Davor Ivanković, Suvoditelj predmeta
prof. dr. sc. Mirjana Kujundžić Tiljak, Nastavnik
doc. dr. sc. Slavica Sović, Nastavnik
prof. dr. sc. Diana Šimić, Nastavnik
prof. dr. sc. Anamarija Jazbec, Nastavnik

Studiji na kojima se izvodi

BIOMEDICINA I ZDRAVSTVO