Medicinska antropologija

Naziv kolegija

Medicinska antropologija

ECTS

3.5

Status

Izborni kolegij

Izvedba nastave

P4/S16

Studiji na kojima se izvodi

BIOMEDICINA I ZDRAVSTVO