Farmakogenomika

Naziv kolegija

Farmakogenomika

ECTS

3.5

Status

Izborni kolegij

Izvedba nastave

P2/S11/V7

Studiji na kojima se izvodi

BIOMEDICINA I ZDRAVSTVO