Genotoksikološka istraživanja izloženosti fizikalnim i kemijskim mutagenima u radnom i životnom okolišu

Naziv kolegija

Genotoksikološka istraživanja izloženosti fizikalnim i kemijskim mutagenima u radnom i životnom okolišu

ECTS

2.0

Status

Izborni kolegij

Izvedba nastave

P2/S10

Studiji na kojima se izvodi

BIOMEDICINA I ZDRAVSTVO