Infekcije biomaterijala

Naziv kolegija

Infekcije biomaterijala

ECTS

3.0

Status

Izborni kolegij

Izvedba nastave

P4/S14

Studiji na kojima se izvodi

BIOMEDICINA I ZDRAVSTVO