Klinička prehrana

Naziv kolegija

Klinička prehrana

ECTS

5.0

Status

Izborni kolegij

Izvedba nastave

P12/S6/V14

Studiji na kojima se izvodi

BIOMEDICINA I ZDRAVSTVO