Neurološki poremećaji pokreta

Naziv kolegija

Neurološki poremećaji pokreta

ECTS

4.0

Status

Izborni kolegij

Izvedba nastave

P10/S8/V7

Studiji na kojima se izvodi

BIOMEDICINA I ZDRAVSTVO