Transplantacija bubrega

Naziv kolegija

Transplantacija bubrega

ECTS

5.0

Status

Izborni kolegij

Izvedba nastave

P8/S18/V6

Studiji na kojima se izvodi

BIOMEDICINA I ZDRAVSTVO