Klinička psihofarmakologija

Naziv kolegija

Klinička psihofarmakologija

ECTS

4.0

Status

Izborni kolegij

Izvedba nastave

P15/S6/V4

Studiji na kojima se izvodi

BIOMEDICINA I ZDRAVSTVO