Odabrani animalni modeli psihijatrijskih poremećaja

Naziv kolegija

Odabrani animalni modeli psihijatrijskih poremećaja

ECTS

2.0

Status

Izborni kolegij

Izvedba nastave

P4/S4/V4

Studiji na kojima se izvodi

BIOMEDICINA I ZDRAVSTVO