Molekularna onkologija - znanja temeljena na novim tehnologijama

Naziv kolegija

Molekularna onkologija - znanja temeljena na novim tehnologijama

ECTS

3.0

Status

Izborni kolegij

Izvedba nastave

P10/S4/V3

Izvođači kolegija

dr. sc. Koraljka Gall-Trošelj, Voditelj predmeta
dr. sc. Renata Novak-Kujundžić, Nastavnik

Studiji na kojima se izvodi

BIOMEDICINA I ZDRAVSTVO

Kompetencije i ishodi učenja

Razumijevanje primjene (prednosti, nedostaci, ograničenja) molekularnih tehnika u onkologiji.


Sagledavanje i razumijevanje vrijednosti novijih otkrića (2010-2015) u području molekularne onkologije


Sadržaj

Genetika i epigenetika raka; metilacija molekule DNA; genski upis i višestruke uloge proteina CTCF; polimorfizam promotora i aktivnost gena; modifikacije histona; kromatinska imunoprecipitacija; transkriptom stanice raka i primjena -omics metoda u molekularnoj onkologiji; micro-RNA i njihovo modeliranje; pretraživanje genske banke i drugih baza podataka; metabolizam stanice i zloćudna preobrazba; obrada seminarskih radnji (obrada zn. članaka u područjima onkologije, molekularne i kliničke, kojima se polaznici bave u svakodnevnom radu). Pisani ispit – test.


Literatura

  • Montezuma D, Henrique RM, Jeronimo C. Crit Rev Oncog 2015;20(1-2):19-34.

  • Vahid F, Zand H, Nosrat-Mirshekarlou E, Najafi R, Hekmatdoost A.

  • McGuire A, Brown JA, Kerin MJ. Cancer Metastasis Rev 2015;34(1):145-55.

  • Hamm CA, Costa FF. Pharmacol Ther 2015; doi: 10.1016/j.pharmthera.2015.03.003. 

  • Ma X, Wang YW, Zhang MQ, Gazdar AF. Epigenomics 2013;5(3):301-16.

  • Yang Y, Dong X, Xie B, Ding N, Chen J, Li Y, Zhang Q, Qu H, Fang X. Genomics Proteomics Bioinformatics 2015;13(1):46-50.

  • Ong CT, Corces VG. Nat Rev Genet 2014;15(4):234-46.

  • Augoff K, Hryniewicz-Jankowska A, Tabola R. Cancer Lett 2015;358(1):1-7.

  • Cooks T, Harris CC, Oren M. Carcinogenesis 2014;35(8):1680-90.

  • Joosse SA, Gorges TM, Pantel K. EMBO Mol Med 2014;7(1):1-11.


Madhamshettiwar Piyush B, Maetschke SR, Davis MJ, Reverter A, and Ragan MA INsPeCT: INtegrative Platform for Cancer Transcriptomics. Cancer Informatics 2014;13 59-66.


Oblici nastave

Predavanja (10); seminari (4); vježbe (3)


Način provjere

Pisani ispit - test