Kirurgija šake

Naziv kolegija

Kirurgija šake

ECTS

4.0

Status

Izborni kolegij

Izvedba nastave

P13/S6/V6

Studiji na kojima se izvodi

BIOMEDICINA I ZDRAVSTVO