Molekularna genetika starenja i karcinogeneze

Naziv kolegija

Molekularna genetika starenja i karcinogeneze

ECTS

3.5

Status

Izborni kolegij

Izvedba nastave

P20

Studiji na kojima se izvodi

BIOMEDICINA I ZDRAVSTVO