Reprodukcija i radno mjesto

Naziv kolegija

Reprodukcija i radno mjesto

ECTS

2.5

Status

Izborni kolegij

Izvedba nastave

P7/S7

Izvođači kolegija

doc. dr. sc. Milan Milošević, Voditelj predmeta
prof. dr. sc. Davor Ježek, Nastavnik
izv. prof. dr. sc. Mirza Žižak, Nastavnik
doc. dr. sc. Oliver Vasilj, Nastavnik
prof. dr. sc. Jagoda Doko Jelinić, Nastavnik

Studiji na kojima se izvodi

BIOMEDICINA I ZDRAVSTVO

Plan