Tjelesna i zdravstvena kultura

Naziv kolegija

Tjelesna i zdravstvena kultura

ECTS

0.0

Status

Obavezni kolegij

Izvedba nastave

TJ30

Izvođači kolegija

Ozren Straža, V. pred., Voditelj predmeta
Ozren Straža, V. pred., Voditelj predmeta
Tonći Mašina, pred., Nastavnik
Tonći Mašina, pred., Nastavnik

Studiji na kojima se izvodi

Medicina

Opće napomene o predmetu i organizaciji nastave

1. UVOD


Prije unosa samog godišnjeg ili globalnog plana i programa rada predmeta tjelesna i zdravstvena kultura (TZK) treba reći da ne postoji u visokom školstvu službeni dokument koji se zove nastavni program za TZK na sveučilištu. Postoje samo šture upute o potrebnim nastavnim sadržajima koje su i vrlo stare. Zbog toga na fakultetu mi nastavnici TZK moramo sami programirati tj. sami odabrati nastavne sadržaje i tek onda prići planiranju oslanjajući se pri tom samo djelomično na nastavni program TZK za osnovne i srednje škole. Pri tom moramo naravno voditi računa o:


a) potrebama i interesu naših studenata


b) razini usvojenosti motoričkih i funkcionalnih sposobnosti


c) materijalnim uvjetima


KAKO SE UKLJUČITI U NASTAVU TZK


- odaberite jednu od ponuđenih kinezioloških aktivnosti koju ćete pohađati tjedno a da nije u koliziji sa rasporedom sati na fakultetu


- odmah na prve vježbe u odabranom terminu doći u sportskoj opremi.


- na mjestu odvijanja nastave ujedno će te se i prijaviti za taj termin i aktivnost


- aktivnost koju odaberete pohađate cijeli semestar. promjene su moguće u sljedećem semestru ili u dogovoru sa nastavnikom.


- nastava je obavezna za 1. i 2. godinu dodiplomskog studija


Struktura predmeta

1) FITNESS PROGRAMI


Cilj nastave fittness programa je stjecanje osnovnih kinezioloških znanja o utjecaju bodi bildinga, kardio fitnessa, joge i grupnih fitness programa na antropološka obilježja. Studenti će usavršiti prethodno stečena i usvojiti nova motorička znanja iz odabranog fitness programa. Vježbama sa slobodnim utezima i na trenažerima te sa svojim vlastitim tijelom utjecati ćemo prvenstveno na razvoj snage i jakosti, ali i na opću aerobnu i anaerobnu izdržljivost. Anti stresnim programima može se unaprijediti statička i repetitivna snaga i fleksibilnost svih koštano zglobnih i mišičnih struktura. Posebno mjesto zauzimati će vježbe kralježnice uz savjete kako pravilno izvoditi sve vrste vježbi.


2) OSNOVE BORILAČKIH SPORTOVA


Cilj je studente početnike osposobiti u osnovama borilački sportova kao judo, karate, samoobrana. Studenti mogu usvojiti osnovna motorička zananja: stavovi, tehnika kretanja, padovi, hvatovi, bacanja, blokade, udarci i poluge. studenti će uz naglašen razvoj opće tjelesne pripreme steći osnovna motorićka znanja samoobrane i na taj naćin unaprijediti sposobnost snalaženja i vještine sprečavanja i izbjegavanja opasnih situacija.


3) STOLNI TENIS


Cilj je studente početnike osposobiti za samostalnu igru učenjem osnovnih elemenata tehnike (forhend, bekend, servis i imitacija pravilnog pokreta) te kombinacijom osnovnih elemenata u igri. upoznati studente o tehničkoj pripremi. Istovremeno kineziološkim operatorima utjecati na dominatne motoričke sposobnosti u stolnom tenisu: brzinu, izdržljivost, snagu, koordinaciju, agilnost, ravnotežu i funkcionalne sposobnosti.


Studenti sa višom razinom znanja u stolnom tenisu usavršavati će tehniku elemenataradi efikasnije igre i upoznati nova taktičke strukture.


4) PLANINARSKO PJEŠAČKE TURE


Cillj je nastave usmjeren na promicanje tjelesnog kretanja u prirodi. Informirati studente o kontinuiranim varijabilnim opterećenjima, primjerenom hodanjui  penjanju s obzirom na različite uvjete na terenu.Upute o utjecaju hodanja i penjanja na razvoj opće aerobne i mišićne izdržljivosti. Oblici provedbe: vikend tura, tura sazadanim vremenomtrajanja, ture sa zadanim smjerom kretanja i razne igre u prirodi.


5) PLESNE STRUKTURE


U okviru društvenih plesova studenti će usavršavati korake standardnih i latinoameričkih plesova. Cilj je informirati studente o kineziološkim operatorima usmjerenim na razvoj funkcionalnih sposobnosti i unapređenje motoričkih sposobnosti, osobito koordinacijeu ritmu, ravnoteže, brzine, eksplozivne snage  i gibljivosti. Organizirati plesne priredbe u svrhu predstavljanjastudentskih plesnih dostignuća i promicanja plesne kulture.  


Provjera znanja

Praćenje i vrednovanje rada u TZK provoditi će se na nekoliko naćina 


1. Praćenjem zdravstvenog statusa studenata analizom rezultata obaveznih sistematskih pregleda.


2. Praćenjem motoričkih znanja i sposobnosti u izbornoj aktivnosti


3. Praćenjem i vrednovanjem rada na osnovu analize rezultata upitnika o interesima studenata, razine dosadašnjih sportskih dostignuća i angažiranosti u sportsko rekreativnim aktivnostima.


4. Praćenjem trenutne angažiranosti studenata na nastavi,interesa za sudjelovanjem na studentskim sportskim natjecanjima i sportskim priredbama.


Nastavno štivo

Literatura:


1) Findak; V. :Metodika tjelesne i zdravstvene kulture, Školska knjiga; Zagreb, 1989.


2) Findak, V. : programiranje u tjelesnoj i zdravstvenoj kulturi, Školske novine, Zagreb, 1997.


3) Poljak, V. : Planiranje u nastavi, Pedagoško književni zbor, Zagreb, 1974.


Plan