Medicinska kemija i biokemija I

Naziv kolegija

Medicinska kemija i biokemija I

ECTS

8.0

Status

Obavezni kolegij

Izvedba nastave

P24/S30/PK36

Izvođači kolegija

prof. dr. sc. Jasna Lovrić, Voditelj predmeta
prof. dr. sc. Jadranka Sertić, Nastavnik
prof. dr. sc. Ivančica Delaš, Nastavnik
izv. prof. dr. sc. Blaženka Foretić, Nastavnik
prof. dr. sc. Svjetlana Kalanj Bognar, Nastavnik
prof. dr. sc. Željka Vukelić, Nastavnik
izv. prof. dr. sc. Daria Pašalić, Nastavnik
doc. dr. sc. Igor Picek, Nastavnik
izv. prof. dr. sc. Slavica Potočki, Nastavnik
doc. dr. sc. Tamara Božina, Nastavnik
doc. dr. sc. Dragana Fabris, Nastavnik
doc. dr. sc. Ivana Karmelić, Nastavnik
doc. dr. sc. Kristina Mlinac Jerković, Nastavnik
dr. sc. Danijela Cvijanović, Nastavnik
doc. dr. sc. Vladimir Damjanović, Nastavnik
doc. dr. sc. Mila Lovrić, Nastavnik
Roberta Marjanović Korica, Nastavnik
dr. sc. Ana Kulić Ivić, Nastavnik
Mario Stojanović, Nastavnik
Borna Puljko, Nastavnik
dr. sc. Ana Kozmar, Nastavnik
dr. sc. Ana Merkler, Nastavnik
Livija Šimičević, Nastavnik

Studiji na kojima se izvodi

Medicina

Opće napomene o predmetu i organizaciji nastave

Broj sati predavanja: 24

Broj sati seminara: 30

Broj sati vježbi: 36

Ukupan broj sati: 90 


Struktura predmeta

TURNUSI

Broj turnusa: 1

Trajanje turnusa (u tjednima ili danima): 9 tjedana

Datum održavanja nastave:

Turnus br: 1.

01. 18.02.2020. – 05.06.2020.


Provjera znanja

IV. PROVJERA ZNANJA


A. Način provjere znanja


Studenti su dužni unaprijed pripremiti zadano gradivo, što se provjerava tijekom seminara i vježbi. Nakon što je uredno obavio sve oblike nastave, nadoknadio eventualne izostanke, student dobiva potpis koji je uvjet za pristupanju ispita iz MEDICINSKE KEMIJE i BIOKEMIJE I.


Tijekom turnusa iz MEDICINSKE KEMIJE i BIOKEMIJE I održati će se tri provjere znanja (19.03., 28.04. i 05.06.) koje obuhvaćaju gradivo obrađeno na predavanjima, seminarima i vježbama. Na provjere znanja mogu pristupiti samo oni studenti koji su redovito pohađali nastavu u svojim seminarskim i vježbovnim grupama. Svaka provjera znanja obuhvaća gradivo obrađeno na predavanjima, seminarima kao i gradivo vježbi (uključujući zadatke). Student na svakoj provjeri znanja može postići 17 bodova, odnosno maksimalno 51 bod iz tri provjere znanja. Studenti koji na provjeri znanja postignu minimalno 9 bodova mogu pristupiti sljedećoj provjeri znanja. Studenti koji na 3 provjere znanja postignu 27 bodova oslobađaju se polaganja pismenog dijela ispita.   


Na pismenom ispitu iz MEDICINSKE KEMIJE i BIOKEMIJE I može se postići maksimalno 51 bod, a za prolaz na ispitu je nužno prikupiti 28 bodova.


Studenti koji tri puta ne uspiju položiti pismeni dio ispita (u istoj akademskoj godini) mogu pristupiti usmenom ispitu nakon trećeg izlaska na pismeni ispit, ako na pismenom ispitu postignu minimalno 26 bodova.  Položeni pismeni ispit vrijedi tijekom akademske godine u kojoj je položen.


Student koji odbije ocjenu na usmenom dijelu ispita mora ponovno pristupiti i pismenom i usmenom dijelu ispita.


Studenti se za pismeni i usmeni dio ispita pripremaju iz obaveznog nastavnog štiva i iz materijala koji se nalaze na web stranicama (LMS) Katedre.


B. Oblici i termini provjere znanja


1) Ispiti - način provjere znanja: pismeni i usmeni


Redoviti rokovi


Ljetni: 30.06.2020., 15.07.2020.


Jesenski: 02.09.2020., 16.09.2020.


Izvanredni rokovi


Nastavno štivo

A. Obvezatno štivo

1.  R. K. Murray i sur.: Harperova ilustrirana biokemija, prijevod 28th izdanja; Medicinska naklada, Zagreb, 2011.

2.  J.  Lovrić  i  sur.: Priručnik za vježbe iz medicinske kemije i biokemije za studente medicine, Medicinska naklada, Zagreb 2017.

3.  V. Hankonyi: Organska kemija za studente medicine, interna skripta.

4.  N. Burger: Zbirka zadataka iz kemije, Medicinska naklada, Zagreb 2017.

5.   V. Hankonyi, V. Ondrušek: Izabrana poglavlja fizikalne kemije, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 1990.

B. Dopunsko štivo

1.  J. M. Berg, J. L. Tymoczko, L. Stryer: Biokemija, prijevod 6. izdanja, Školska knjiga 2013.

2.  D. L. Nelson, M. M. Cox: Lehninger Principles of Biochemistry,Worth Publishers; New York 2006.

3. J. Sertić i sur.: Klinička kemija i molekularna dijagnostika u kliničkoj praksi, Medicinska naklada, Zagreb,  2015.

4.  R. Chang: General chemistry, The essential concepts, 4th edition, McGrew-Hill, USA, 2006.


Plan