Mikrobiologija sepse

Naziv kolegija

Mikrobiologija sepse

ECTS

2.0

Status

Izborni kolegij

Izvedba nastave

S22/PK3

Izvođači kolegija

izv. prof. dr. sc. Ivana Mareković, Voditelj predmeta
prof. dr. sc. Ana Budimir, Nastavnik
doc. dr. sc. Zrinka Bošnjak, Nastavnik

Studiji na kojima se izvodi

Medicina

Opće napomene o predmetu i organizaciji nastave

Opće i specifične kompetencije predmeta:

Prihvaćanje koncepta timskoga rada u etiološkoj dijagnostici sepse; Upoznavanje s nužnošću objektivizacije uzročnika  za ciljanu antimikrobnu terapiju sepse; Samostalno interpretiranje mikrobioloških nalaza u kliničkom sindromu sepse primjenom prethodno stečenih znanja iz mikrobiologije, imunologije i drugih temeljnih predmeta te novousvojenih znanja, na primjerima iz povijesti bolesti i uz bolnički krevet kod imunokompromitiranog bolesnika


Struktura predmeta

Naslov i sadržaj nastavnih jedinica: 

- Pojmovi i definicije na području kliničke mikrobiologije sepse;(seminar)


- Patogeneza bakterijemije; (seminar)


- Uzorci u etiološkoj dijagnostici sepse;(seminar)


- Izolacija uzročnika iz kulture krvi, identifikacija uzročnika i test osjetljivosti;(vježba)


- Gram-negativne bakterijemije;(seminar)


- Gram-pozitivne i anaerobne bakterijemije;(seminar)


- Sepsa kao bolnička infekcija;(seminar)


- Sepsa u imunokompromitiranih bolesnika.(seminar)


- Ispit


Provjera znanja

Pismeni ispit (esej, rješavanje pojedinačnih slučajeva)


Nastavno štivo

Preporučena literatura:


Smilja Kalenić, Vanda Plečko, Damir Nemet: Mikrobiologija sepse. Medicinska naklada, Zagreb, 2003.


Dopunska literatura:


Munford, R.S., Suffredini, A.F. Sepsis, severe sepsis and septic shock. U: Mandell, Douglas and Bennett's Principles and Practice of Infectious Diseases, 7. izdanje. Ur. Mandell GL, Bennet JE i Dolin R. Izd. Elsevier, Philadelphia, 2010:987-1010.


Plan