Kako primijeniti Hipokratovu zakletvu?semestar=1

Naziv kolegija

Kako primijeniti Hipokratovu zakletvu?semestar=1

ECTS

2.0

Status

Izborni kolegij

Izvedba nastave

S10/PK15

Izvođači kolegija

izv. prof. dr. sc. Ana Borovečki, Nastavnik

Studiji na kojima se izvodi

Medicina

Opće napomene o predmetu i organizaciji nastave

Hipokratova zakletva drveni je dokument i osnova medicinske etike .


Kako u današnjem vremenu napretka tehnologije i novih spoznaja u 


medicini primijeniti osnovne postavke Hipokratove zakletve. 


Hipokratova zakletva- podrijetlo sadržaj, osnovne etičke postavke, 


suvremene formulacije Hipokratove zakletve. Hipokratova zakletva i 


liječnička tajna- važnost, problemi, ograničenja, važnost za studenta 


medicine koji počinje sa studijem. Hipokratova zakletva i pitanje 


početka života, pobačaj. Hipokratova zakletva i pitanje namjernog 


prekida života pacijenta. Predrasude prema nekim bolestima i 


bolesnicima - AIDS kao paradigmatski slučaj. 


Nastava predmeta je problemski tip nastave- učenje kroz rješavanje 


problema.


Struktura predmeta

Predavanja: 0 Seminari: 10 Vježbe: 15


Studenti će naučiti razlikovati pojmove : etika, Hipokratova zakletva, 


deontologija, etički kodeks. Studenti će na osnovu primjera naučiti što 


je to liječnička tajna, koliko je star koncept liječničke tajna, koji su 


problemi vezani uz poštovanje liječničke tajne. Studenti će na osnovu 


primjera naučiti što Hipokratova zakletva kaže o početku života , 


vrijednosti života, pobačaju, i namjernom skraćenju života pacijent. 


Studenti će se uvodno upoznati s problemima vezanim uz AIDS. 


Studenti će naučiti gdje se mogu naći i kako interpretirati etička pravila 


i kodeksi. Studenti će naučiti kako treba analizirati etički problem.


Provjera znanja

Način provjere znanja: Pismeni ispit (esej od 3000 riječi)


Nastavno štivo

Preporučena literatura: „Kako primijeniti Hipokratovu zakletvu“ Ana Borovečki, Jadranka 


Dopunska literatura: Članci iz različitih recentnih publikacija


Mustajbegović ,Želimir Jakšić- priručnik u postupku recenzije na 


Sveučilištu u Zagrebu