Molekularna biologija u medicini

Naziv kolegija

Molekularna biologija u medicini

ECTS

2.0

Status

Izborni kolegij

Izvedba nastave

P3/S10/PK12

Izvođači kolegija

prof. dr. sc. Floriana Jakuš, Nastavnik
Ana Katušić, Nastavnik
doc. dr. sc. Nino Sinčić, Nastavnik
doc. dr. sc. Frane Paić, Nastavnik
dr. sc. Anja Kafka, Nastavnik

Studiji na kojima se izvodi

Medicina

Opće napomene o predmetu i organizaciji nastave

U predmetu Molekularna biologija u medicini studenti će produbiti svoje znanje stečeno na predmetu Medicinska biologija o značaju metoda molekularne biologije za dijagnostiku i liječenje bolesti čovjeka.


Opće kompetencije: Student će spoznati domete moderne molekularne dijagnostike u medicini temeljene na analizi DNA. Razumjet će postignuća na Projektu humanog genoma te spoznati značaj genomike u  postgenomskoj  fazi za kretanje prema personaliziranoj medicini.


Specifične kompetencije: Student će znati da su nasljedne bolesti (genetski poremećaji)  uzrokovane različitim vrstama mutacija koje se očituju promjenama na proteinskoj razini. Znati će razlikovati načine nasljeđivanja genetskih poremećaja u bolestima čovjeka (monogenske, multifaktorijalne, kromosomske i mitohondrijske). Razlikovat će tradicionalno nasljeđivanje od netradicionalnog (mozaicizam, imprinting, uniparentalna disomija, nestabilne mutacije, anticipacija), polimorfizam i mutaciju. Razumjet će kako se rasprostranjenost gena u populaciji održava ili mijenja. Povezat će znanje o  vrstama DNA markera (RFLP, minisateliti, mikrosateliti, SNP) sa njihovom primjenom u kartiranju gena, dijagnostici i sudskoj medicini. Razumjet će osnovni koncept genomike i farmakogenomike i njen značaj za personaliziranu medicinu.


Sudent će usavršiti vještine rada sa osnovnim laboratorijskim instrumentima i vještinu analize i interpretacije rezultata dobivenih restrikcijom DNA, PCR-om i elektroforezom proteina. Razvijati će kritičko razmišljanje i komunikacijske vještine preko samostalnog seminarskog izlaganja i raspravljanja u svrhu razumijevanja i praćenja relevantne biomedicinske literature.


Nastavno štivo

relevantni članci