Planiranje obitelji

Naziv kolegija

Planiranje obitelji

ECTS

2.0

Status

Izborni kolegij

Izvedba nastave

S15/PK10

Izvođači kolegija

doc. dr. sc. Vera Musil, Voditelj predmeta
dr. sc. Marjeta Majer, Suvoditelj predmeta
prof. dr. sc. Aida Mujkić-Klarić, Nastavnik
prof. dr. sc. Vesna Jureša, Nastavnik
prof. dr. sc. Davor Ježek, Nastavnik
Tonka Čavlek, Nastavnik

Studiji na kojima se izvodi

Medicina

Provjera znanja

Ispit - test i usmena prezentacija eseja na zadanu temu o jednom problemu iz područja planiranja obitelji


Popis ispitivača:


Doc.dr.sc. Vera Musil, dr.med.specijalist školske medicine


Opće napomene o predmetu i organizaciji nastave

U okviru predmeta Planiranje obitelji student će biti osposobljen da prepozna vodeće čimbenike i njihovu međusobnu povezanost u odnosu na reprodukcijsko ponašanje žene i muškarca, obitelji i zajednice u cjelini, naučit će analizirati potrebe i zahtjeve planiranja obitelji na razini obitelji i zajednice kao cjeline, predložit će načine i mjere rješavanja problema planiranja obitelji i prepoznat će i razjasniti vlastite etičke dileme u vezi s problemima planiranja obitelji.


Struktura predmeta

Broj sati predavanja: 0


Broj sati seminara: 15


Broj sati vježbi: 10


Ukupan zbroj sati: 25


Nastavno štivo

Preporučena literatura:


  1. V.Jureša i M.ZTežak-Benčić: Problemi planiranja obitelji- priručnik, (dopunjeno izdanje, u tisku) Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 2005.
  2. Jakšić Ž, Kovačić L i sur. Socijalna medicina. Zagreb: Medicinska naklada; 2000 (odabrana poglavlja)


       3. Kovačić L, ur. Organizacija i upravljanje u  zdravstvenoj zaštiti. Zagreb: Medicinska naklada; 2003 (odabrana poglavlja)


Dopunska literatura:


  1. Corroe C and al., editors. Health and Health Behaviour among Young People; Copenhagen: WHO; 2000. EUR/ICP/IVS 06 03 05 (A)
  2. Ljetopisi Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo


       3. Demographic yearbook; New York: United Nations, 2003.


Plan