Planiranje obitelji

Naziv kolegija

Planiranje obitelji

ECTS

2.0

Status

Izborni kolegij

Izvedba nastave

S15/PK10

Izvođači kolegija

doc. dr. sc. Vera Musil, Voditelj predmeta
doc. dr. sc. Marjeta Majer, Suvoditelj predmeta
Tonka Čavlek, Nastavnik
prof. dr. sc. Davor Ježek, Nastavnik
prof. dr. sc. Vesna Jureša, Nastavnik
prof. dr. sc. Aida Mujkić-Klarić, Nastavnik

Studiji na kojima se izvodi

Medicina

Opće napomene o predmetu i organizaciji nastave

U okviru predmeta Planiranje obitelji student će biti osposobljen da prepozna vodeće čimbenike i njihovu međusobnu povezanost u odnosu na reprodukcijsko ponašanje žene i muškarca, obitelji i zajednice u cjelini, naučit će analizirati potrebe i zahtjeve planiranja obitelji na razini obitelji i zajednice kao cjeline, predložit će načine i mjere rješavanja problema planiranja obitelji i prepoznat će i razjasniti vlastite etičke dileme u vezi s problemima planiranja obitelji.


Struktura predmeta

Broj sati predavanja: 0


Broj sati seminara: 15


Broj sati vježbi: 10


Ukupan zbroj sati: 25


Provjera znanja

Ispit - test i usmena prezentacija eseja na zadanu temu o jednom problemu iz područja planiranja obitelji


Popis ispitivača:


Doc.dr.sc. Vera Musil, dr.med.specijalist školske medicine


Nastavno štivo

Preporučena literatura:


  1. V.Jureša i M.ZTežak-Benčić: Problemi planiranja obitelji- priručnik, (dopunjeno izdanje, u tisku) Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 2005.
  2. Jakšić Ž, Kovačić L i sur. Socijalna medicina. Zagreb: Medicinska naklada; 2000 (odabrana poglavlja)


       3. Kovačić L, ur. Organizacija i upravljanje u  zdravstvenoj zaštiti. Zagreb: Medicinska naklada; 2003 (odabrana poglavlja)


Dopunska literatura:


  1. Corroe C and al., editors. Health and Health Behaviour among Young People; Copenhagen: WHO; 2000. EUR/ICP/IVS 06 03 05 (A)
  2. Ljetopisi Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo


       3. Demographic yearbook; New York: United Nations, 2003.


Plan