Specifične značajke rada primarnog liječnika

Naziv kolegija

Specifične značajke rada primarnog liječnika

ECTS

2.0

Status

Izborni kolegij

Izvedba nastave

S10/PK15

Izvođači kolegija

izv. prof. dr. sc. Zlata Ožvačić Adžić, Nastavnik
doc. dr. sc. Venija Cerovečki Nekić, Nastavnik
dr. sc. Đurđica Kašuba Lazić, Nastavnik
doc. dr. sc. Goranka Petriček, Nastavnik
izv. prof. dr. sc. Srđana Telarović, Nastavnik
dr. sc. Svjetlana Šupe, Nastavnik
Kata Karačić, dr. med., Nastavnik
Ljiljana Pernar, dr. med., Nastavnik
Brankica Peša, dr. med., Nastavnik
Slava Posenjak-Pavišić, dr. med., Nastavnik
Nevenka Vinter-Repalust, dr. med., Nastavnik
Nataša Buljan, dr. med., Nastavnik
Dragan Soldo, dr. med., Nastavnik
Ivančica Topličan Adžić, dr. med., Nastavnik
doc. dr. sc. Antonija Balenović, Nastavnik
dr. sc. Jelena Ević, Nastavnik
Vesna Tabak, dr. med., Nastavnik
Ljiljanka Jurković, pred., Nastavnik
Diana Parać Bebek, dr. med., Nastavnik
Jelena Pukšić Haubrih, dr. med., Nastavnik
Nataša Ban Toskić, dr. med., Nastavnik
Vjekoslava Amerl Šakić, dr. med., Nastavnik
Ivana Kelava, dr. med., Nastavnik
doc. dr. sc. Miroslav Hanževački, Nastavnik
Mirna Babić, dr. med., Nastavnik
Irena Jukić Vojnić, dr. med., Nastavnik
Branka Metz, dr. med., Nastavnik
Lada Ribarić-Klarić, dr. med., Nastavnik
doc. dr. sc. Ksenija Kranjčević, Nastavnik
mr. sc. Jasna Cindrić, Nastavnik
dr. sc. Valerija Bralić Lang, Nastavnik
Melita Grd, dr. med., Nastavnik
Tamara Kovačić, dr. med., Nastavnik
Vedran Karabeg, dr. med., Nastavnik
Ružica Lauc, dr. med., Nastavnik
Senka Martinović Galijašević, dr. med., Nastavnik
mr. sc. Tajana- Janja Lovnički- Kontent, Nastavnik

Studiji na kojima se izvodi

Medicina

Opće napomene o predmetu i organizaciji nastave

Prethodno znanje i iskustvo studenata o karakteristikama


primarne zdravstvene zaštite.Razlog dolaska,ideje i očekivanja 


bolesnika,specifičnosti i razlike rada u ambulanti opće 


medicine i specijalističkoj ambulanti.Osobitosti i razlike 


kućnog i bolničkog liječenja.Povezanost obitelji sa zdravljem i 


bolešću njezinih članova.


Minimalni / maksimalni broj 


studenata


15-30


Struktura predmeta

Nakon završene nastave student će biti osposobljen uočiti


važnost prepoznavanja razloga dolaska i saznati očekivanja koji 


bolesnici imaju od liječnika u svakodnevnom radu liječnika 


opće medicine;prepoznati i razumjeti osobitosti kućnog i 


bolničkog liječenja;prepoznati i razumjeti ulogu obitelji u 


zdravlju i bolesti njezinih članova i važnost poznavanja obitelji 


u svakodnevnom radu liječnika.


Provjera znanja

Pismeni ispit : 30 pitanja


Upitnici o praktičnom radu studenata


Nastavno štivo

Preporučena literatura: Sanja Blažeković Milaković-Antun Budak-Milica Katić-


Dopunska literatura: Budak A i sur. Obiteljska medicina. Gandalf 


Mladenka Vrcić Keglević:Specifične značajke rada primarnog 


liječnika.Medicinski fakultet u Zagrebu: Zagreb , 2003.


d.o.o.:Zagreb,2000.


Mc Whinny J. A textbook of Family Medicine .Oxford 


University Press :New York ,Oxford ,1997.


Natuknice uz predavanja