Funkcionalni aspekti pušenja

Naziv kolegija

Funkcionalni aspekti pušenja

ECTS

2.0

Status

Izborni kolegij

Izvedba nastave

S18/PK7

Izvođači kolegija

prof. dr. sc. Ljiljana Šerman, Voditelj predmeta
izv. prof. dr. sc. Tamara Nikuševa Martić, Suvoditelj predmeta
doc. dr. sc. Alan Šerman, Nastavnik
Valentina Karin Kujundžić, Nastavnik

Studiji na kojima se izvodi

Medicina

Opće napomene o predmetu i organizaciji nastave

Polaznici će steći osnovne pojmove o razlozima velikog broja pušača u ljudskoj populaciji, značaju ovisnosti o pušenju i ekonomskih odnosa vezanih uz pušenje, vrstama  pušenja i  biokemijskim  svojstvima duhanskog dima cigareta, upoznati kancerogeni potencijal duhanskog dima i duhanskog katrana, uočiti štetnost  ugljičnog monoksida iz duhanskog dima cigareta na fiziološku funkciju eritrocita pušača i posteljica majki pušačica. Uvidjeti značaj fiziološkog, farmakološkog  i ovisnog djelovanja nikotina, upoznati toksikološki značaj cijanida iz duhanskog dima na funkciju mitohondrija , odnos majke pušačice prema nerođenom djetetu  i realne pokazatelje  o pušenju kao značajnom rizičnom faktoru za zdravlje ljudi.


Provjera znanja

Pismeni test 30 pitanja


Nastavno štivo

Serman L, Serman A, Fabijanovic D: An in vivo rat model to study epigenetic control of cell invasión. Med Hypotheses 76 (3): 407-9, 2011Šerman A., Vlahović M., Šerman Lj., Bulić-Jakuš F.: DNA methylation as a regulatory mechanism for gene expression in mammals, Coll Antropol 30 (3): 665-71, 2006Silva VL ,Fishburn B Tobacco use and control:determinants of consumption , intervention strategies , and the role of the tobacco industry Toxicology 198:9-18,2004.


Klepac R,Mitrović B:Funkcionalni aspekti pušenja,skripta  Medicinski fakultet u Zagrebu1-47,1992


Veljkovic E, Jiricny J, Menigatti M, Rehrauer H, Han W Chronic exposure to cigarette smoke condensate in vitro induces epithelial to m


Serman L, Dodig D: Impact of DNA methylation on trophoblast function. Clinical epigenetics 3: 7, 2011


Klepac R Duhanski dim i ljudsko zdravlje Priroda 84:(800) 16-17,1994.


esenchymal transition-like changes in human bronchial epithelial cells, BEAS-2B. Toxicol In Vitro. 2011 Mar;25(2):446-53.


Plan