Jesmo li kiseli?semestar=3

Naziv kolegija

Jesmo li kiseli?semestar=3

ECTS

2.0

Status

Izborni kolegij

Izvedba nastave

S22/PK3

Izvođači kolegija

izv. prof. dr. sc. Sunčana Kukolja-Taradi, Voditelj predmeta
izv. prof. dr. sc. Sanja Popović-Grle, Nastavnik

Studiji na kojima se izvodi

Medicina

Opće napomene o predmetu i organizaciji nastave

Jesmo li kiseli? (Acidobazna ravnoteža u čovjeka)

http://viktor.mefos.hr/moodle/ ON LINE: Za studente svih RH Mef-ova; Najbolji e-predmet Sveučilišta u Zagrebu (2008./2009.) Opis izbornog predmeta (postojeći)

Jesmo li kiseli? - izborni predmet u kojem je tradicionalna nastava u učionici i klinici stopljena s metodama e-obrazovanja. Mogu ga upisati studenti svih medicinskih i srodnih fakulteta u RH. Radi se o tzv. „mješovitom“ modelu pučavanja/učenja u kojem se nastoji na najučinkovitiji način iskoristiti najbolja svojstva realnog i virtualnog svijeta. Predmet je izrađen u interaktivnom web-sustavu za učenje (Moodle) koji posjeduje integrirani skup alata za izradu predmeta namijenjenih e-obrazovanju. Sastoji od 10 povezanih nastavnih modula.

Nastavne jedinice osmišljene su tako da pomoću uputa, pitanja i postavljanja problema potiču studente na aktivno istraživanje i komunikaciju putem Interneta. Cilj je e-kolegija da studenti, metodom "vođenog istraživanja" (engl. guided discovery) samostalnim radom, a u suradnji s ostalim kolegama i voditeljem, steknu znanja o izuzetno složenom homeostatskom mehanizmu čiji poremećaj je vrlo čest u svakodnevnoj kliničkoj praksi.

Visoka razina interakcije svih sudionika postiže se: 1) asinkronom i sinkronom komunikacijom između a) studenata i nastavnika i b) studenata i studenata, te 2) interakcije studenata s nastavnim materijalima:

Asinkrona komunikacija (student - nastavnik /student -student)

 forumske diskusije

 Facebook

 Twitter

 e-mail

 wiki

 misaone mape

Sinkrona komunikacija (student - nastavnik /student -student)

 službeni „chat“ u sustavu Moodle

 neformalni „Google chat“

 virtualna učionica

 interaktivna ploča (engl. whiteboard)

 instant poruke u sustavu Moodle

 Skype

Interakcija s nastavnim materijalima

 formativni testovi s trenutnom povratnom informacijom

 edukacijske igre


Postignuta je visoka razina primjene multimedijskih sadržaja u obliku:

1. klasične "f2f" nastave (klinička vježba sa stvarnim bolesnicima)

2. snimljenih predavanja

3. tekstualnih nastavnih materijala

4. audio zapisa nastavnih materijala (mp3)

5. statičnih crteža, grafikona i fotografija

6. animacija složenih staničnih procesa

7. kratkih video zapisa objašnjenja kompliciranih postupaka (glasovni zapis + animirana slikovna prezentacija)

7. filma

8. "manipulacije" pri edukacijskim igrama, specijaliziranim kalkulatorima, crtanju krivulja na "whiteboardu", stvaraju misaonih mapa i sl.

Detaljni opis kolegija te iskustva i rezultati objavljeni su u radovima:

1. Kukolja Taradi S, Taradi M, Radić K, and Pokrajac N.

Blending problem-based learning with Web technology positively impacts student learning outcomes in acid-base physiology Advan. Physiol. Edu. 29: 35-39, 2005; http://advan.physiology.org/cgi/content/full/29/1/35

2

2. Kukolja Taradi S, Đogaš Z, Dabić M, Drenjančević Perić I.

Scaling-up Undergraduate Medical Education: Enabling Virtual Mobility by Online Elective Courses. Croat Med J 2008;48(3):344-51

Na CARNetovoj korisničkoj konferencija (CUC-2004), u okiru Web-festivala najboljih hrvatskih e-obrazovnih sadržaja, stručno povjerenstvo Hrvatske akademske istraživačke mreže je našem Interaktivnom modulu acidobazne ravnoteže u čovjeka dodijelilo posebnu pohvalu, a rad je proglašen najboljim radom konferencije:

„Interaktivna fiziologija: Jesmo li kiseli?, Author: Suncana Kukolja Taradi. The jury has awarded this educational web site for its exemplary use of the courseware program in conducting university course. This web site has high quality of educational content, good navigation, and many interactive and feedback elements. http://www.carnet.hr/CUC/cuc2004/about/webfestival/index.htm


Struktura predmeta

Ukupno: 25 Seminari: 22 Vježbe: 3


Provjera znanja

Pretest - predznanje se procjenjuje online testom na samom početku nastave.

Formativno testiranje – kontinuirano, tijekom trajanja kolegija studenti procjenjuju vlastito znanje i napredovanje putem kratkih online testova i kvizova za samoprocjenu znanja i provjeru točnosti rezultata.

Završnim online-testom procjenjuje se ukupno stečeno znanje. Ispit je sačinjen tako da ga studenti, koji su aktivno proradili sve predviđene web-nastavne sadržaje, mogu uspješno riješiti bez dodatnog učenja i posebne pripreme! Test je sastavljen isključivo iz problemskih pitanja. Ne ispituje činjenično znanje, već sposobnost primjene stečenog znanja u rješavanju konkretnog problema, pa se studenti pri rješavanju problemskih pitanja mogu koristiti svim izvorima informacija.

1. Kukolja Taradi S, Taradi M, Radić K.

Integration of online formative assessments into medical education: experience from University of Zagreb Medical School, Croatia.

Natl Med J India 2005; 18(1):261-262


Nastavno štivo

Svi nastavni materijali i interaktivni sadržaji postoje isključivo u elektronskom obliku na Internetu (klasičnih "pisanih" udžbenika nema) u sklopu interaktivnog obrazovnog okružja Moodle.

http://viktor.mefos.hr/moodle/


http://moodle.srce.hr/2016-2017/course/view.php?id=17992


Dopunska literatura:

Grogono W A. Acid/Base Tutorial (Tulane University) http://www.acid-base.com/

Argyle B. Blood Gases Manual http://www.madsci.com/manu/indexgas.htm

Koeppen B M. Renal regulation of Acid-Base balance. Advan. Physiol. Edu. 275: 132-141, 1998. http://advan.physiology.org/cgi/reprint/275/6/S132.pdf