Prehrana

Naziv kolegija

Prehrana

ECTS

2.0

Status

Izborni kolegij

Izvedba nastave

P10/S8/PK7

Studiji na kojima se izvodi

Medicina