Reologija arterijskog krvotoka

Naziv kolegija

Reologija arterijskog krvotoka

ECTS

2.0

Status

Izborni kolegij

Izvedba nastave

S15/PK10

Izvođači kolegija

doc. dr. sc. Sanja Dolanski Babić, Voditelj predmeta
dr. sc. Kristina Serec, Nastavnik
doc. dr. sc. Jelena Popić, Nastavnik

Studiji na kojima se izvodi

Medicina

Opće napomene o predmetu i organizaciji nastave

Opće i specifične kompetencije predmeta:


Povezati građu i mehanička svojstva krvnih žila u arterijskom stablu s njihovom funkcijom te utjecaj promjena u građi na mehanička svojstva. Opisati fizikalne osnove srčanog ciklusa, analizirati fizikalne principe na kojima se temelji razumijevanje protjecanja krvi i reološka svojstva u različitim dijelovima arterijskog krvotoka. Analizirati parametre vezane uz protjecanje krvi (viskoznost, hidraulički otpor, Reynoldsov broj) i kako njihova promjena u patološkim slučajevima utječe na dinamiku protjecanja. Primjena prije navedenih teorijskih znanja iz područja reologije arterijskog krvotoka sa stvarnim pacijentima i bolestima koje se mogu javiti kao posljedica patologije krvnih žila. Pokazati kako nalazi dobiveni doplerskom dijagnostikom korespondiraju sa zakonima hemodinamike.   


Struktura predmeta

Sati predmeta:


Seminar: 15


Vježbe u praktikumu: 10


Ukupno sati: 25


Studenti su podijeljeni u 4 vježbovne grupe: A, B, C i D.


Sadržaj predmeta podijeljen je u pet poglavlja. U prva dva poglavlja zastupljene teme su hidrodinamička svojstva krvi, primjena modela idealne i realne tekućine, hidraulički otpor te pojave grananja krvnih žila i vrtloženja s osvrtom na neke patološke poremećaje dijagnosticirane doplerom. Treće poglavlje predstavlja analizu brzine protjecanja, protoka i tlaka unutar srčanog ciklusa. U četvrtom poglavlju tema je vezana za elastična svojstva krvnih žila te je posebna izvedena analiza naprezanja u arterijskoj stijenci. Peto poglavlje razmatra specifična viskozna svojstva krvi primjenom modela realne tekućine.


Provjera znanja

pismeni kolokvij 07.04.2020.


Nastavno štivo

Preporučena literatura:


1. Autorizirana predavanja iz "Reologije arterijskog krvotoka" prof. dr.sc. Dubravke Krilov, 2006.


2. S. Dolanski Babić i J. Popić "Mali izborni predmet – Reologija arterijskog krvotoka", Medicinski fakultet, 2019.


3. D. Krilov, B. Radić "Reološki poremećaji arterijskog krvotoka", Medicinski fakultet, 1992.


4. H.J.Metcalf: "Topics in Classical Biophysics", Chapter 3. Fluids, Chapter 4: Blood Circulation; Prentice-Hall, New York, 1980.


5. M.E.J. Holwill, N.R. Silvester: "Introduction to Biological Physics", Chapter 3: Properties of Fluids; John Wiley and Sons,


New York, 1973.


Plan