Tjelesne tekućine i edemi

Naziv kolegija

Tjelesne tekućine i edemi

ECTS

2.0

Status

Izborni kolegij

Izvedba nastave

S21/PK4

Izvođači kolegija

prof. dr. sc. Aida Salihagić Kadić, Voditelj predmeta
izv. prof. dr. sc. Mladen Knotek, Nastavnik
Ratimir Petrović, Nastavnik
izv. prof. dr. sc. Mirza Žižak, Nastavnik
izv. prof. dr. sc. Aleksandra Dugandžić, Nastavnik
prof. dr. sc. Marijan Klarica, Nastavnik

Studiji na kojima se izvodi

Medicina

Opće napomene o predmetu i organizaciji nastave

Tjelesne tekućine, edemi je izborni predmet, osnovan 1990. godine i od tada se kontinuirano održava na Zavodu za fiziologiju. Sadržaj je predmeta revidiran i osuvremenjen 2003., a potom ove godine. Izborom tema prilagođen je studentima II godine studija. Studente se nastoji potaknuti na samostalno proučavanje ravnoteže tjelesnih tekućina u organizmu, kapilarne dinamike i problematike nastanka edema kroz prikaz bolesnika, demonstracijsku laboratorijsku vježbu, te problemski orijentiranu seminarsku nastavu.


Opće i specifične kompetencije predmeta:

Opća i specifična znanja:  

Utvrditi i proširiti znanje o odjeljcima tjelesnih tekućina i njihovom sastavu Utvrditi i proširiti znanje o mehanizmima koji reguliraju volumen vode u organizmu, najčešćim poremećajima (hipovolemija, hipervolemija, dehidracija, hiperhidracija) i  mogućim posljedicama tih poremećaja Utvrditi znanje i razumjeti kapilarnu dinamiku i izmjenu tekućine između krvi i međustanične tekućine te usvojiti znanje o učincima

poremećene ravnoteže sila na kapilarnoj membrani 

Utvrditi i proširiti znanje o mehanizmima nastanka edema u različitim kliničkim stanjima, ulozi bubrega u nastanku edema te djelovanju edema na kardiovaskularni sustav Usvojiti znanja o specifičnostima raspodjele tekućine unutar kraniospinalnog prostora te o važnosti Starlingovih sila na razini moždane kapilare Usvojiti znanja o mehanizmima nastanka plućnog i moždanog edema Usvojiti znanja o prilagodbi majčinog cirkulacijskog sustava na trudnoću i sklonosti nastanku edema u trudnoći 

Specifične vještine: 

Određivanje kliničkih značajki edema Interpretiranje laboratorijskih nalaza bolesnika s edemom Mjerenje volumena tjelesnih tekućina Izračunavanje volumena plazme, volumena mase eritrocita i ukupnog volumena krvi iz realnih mjerenih podataka bolesnika


Struktura predmeta

Ukupan broj sati: 25 sati                                                             


Predavanja:             Seminari:   :    21                            Vježbe: 4


Odjeljci tjelesnih tekućina i njihov sastav, mjerenje volumena tjelesnih tekućina, regulacija volumena vode u organizmu, kapilarna dinamika i mehanizmi nastanka izvanstaničnih edema, uloga bubrega u nastanku edema i učinci edema na kardiovaskularni sustav, kapilarna dinamika u plućima i plućni edem, voda u kranio-spinalnom prostoru i edem mozga, odjeljci tjelesnih tekućina i sklonost nastanku edema u trudnoći.


Provjera znanja

Ispit se polaže neposredno nakon odslušane nastave u obliku pismenog testa od 25 pitanja te usmenog ispita.


Nastavno štivo

Preporučena literatura: Salihagić A. i sur. Tjelesne tekućine, edemi. Medicinska naklada, Zagreb, 2003.  


Dopunska literatura: Nije obvezatno štivo za izborni predmet! 

1. Guyton AC,  Hall JE: Medicinska fiziologija. Medicinska naklada, Zagreb, 2012.  2. Ganong WF: Review of Medical Physiology. 21. izd. Lange Medical Publications, Los Altos, 2003.