Učenje i pamćenje

Naziv kolegija

Učenje i pamćenje

ECTS

2.0

Status

Izborni kolegij

Izvedba nastave

P12/S7/PK6

Studiji na kojima se izvodi

Medicina