Radiologija

Naziv kolegija

Radiologija

ECTS

4.0

Status

Obavezni kolegij

Izvedba nastave

P15/S15/KL40

Izvođači kolegija

prof. dr. sc. Boris Brkljačić, Voditelj predmeta
izv. prof. dr. sc. Vinko Vidjak, Nastavnik
doc. dr. sc. Jelena Popić, Nastavnik
prof. dr. sc. Andrija Hebrang, Nastavnik
izv. prof. dr. sc. Zoran Brnić, Nastavnik
Mario Lušić, dr. med., Nastavnik
dr. sc. Marko Kralik, Nastavnik
dr. sc. Dražen Perkov, Nastavnik
Dubravko Bajramović, pred., Nastavnik
doc. dr. sc. Goran Pavliša, Nastavnik
izv. prof. dr. sc. Zvonimir Sučić, Nastavnik
doc. dr. sc. Gordana Ivanac, Nastavnik
doc. dr. sc. Renata Huzjan-Korunić, Nastavnik
doc. dr. sc. Mislav Čavka, Nastavnik
Nino Tičinović, dr. med., Nastavnik
Danijel Cvetko, dr. med., Nastavnik
Hrvoje Vavro, pred., Nastavnik
dr. sc. Ana Hrkać Pustahija, Nastavnik
dr. sc. Tomislav Krpan, Nastavnik
dr. sc. Saša Schmidt, Nastavnik
dr. sc. Dragica Obad Kovačević, Nastavnik
Nikola Ivan Leder, dr. med., Nastavnik
mr. sc. Marijana Pervan, Nastavnik
Luka Novosel, dr. med., Nastavnik
dr. sc. Ana Marija Alduk, Nastavnik
Ranko Smiljanić, dr. med., Nastavnik
Josipa Petrović, dr. med., Nastavnik
Marija Šimić, dr. med., Nastavnik
Niko Radović, dr. med., Nastavnik
dr. sc. Josip Ćurić, Nastavnik
dr. sc. Martina Špero, Nastavnik
dr. sc. Helga Sertić Milić, Nastavnik
dr. sc. Ante Marušić, Nastavnik
Dalibor Franćeski, dr. med., Nastavnik
Ivan Jovanović, dr. med., Nastavnik
prof. dr. sc. Kristina Potočki, Nastavnik
izv. prof. dr. sc. Marko Radoš, Nastavnik
izv. prof. dr. sc. Ivica Sjekavica, Nastavnik
izv. prof. dr. sc. Ivica Mažuranić, Nastavnik
doc. dr. sc. Maja Prutki, Nastavnik
doc. dr. sc. David Ozretić, Nastavnik
doc. dr. sc. Maja Hrabak Paar, Nastavnik
Ivana Jurca, dr. med., Nastavnik

Studiji na kojima se izvodi

Medicina

Opće napomene o predmetu i organizaciji nastave

Predmet: RADIOLOGIJA


Broj sati predavanja: 15; Broj sati seminara: 15; Broj sati vježbi:40; Ukupan broj sati:70


Broj turnusa: 2;  Trajanje turnusa: 3 tjedna


Datumi održavanja turnusne nastave: 1. Turnus: 3. veljače 2020.-21. veljače 2020.; 2. Turnus: 1. lipnja 2020.- 19. lipnja 2020.


Struktura predmeta

Zajednička predavanja će se održavati prva tri dana turnusa za sve studente u dvorani: Edukacijski centar KBC-a Zagreb od 8.30-12.45.


Nakon toga će se seminari i vježbe održati u nastavnim bazama KBC Rebro, KB Merkur, KB Dubrava i KBC Sestre milosrdnice (prema rasporedu)


 1. Nastavna baza A KBC Rebro: Klinički zavod za dijagnostičku i intervencijsku radiologiju; seminari u predavaonici na I katu, vježbe po dijagnostičkim jedinicama

 2. Nastavna baza B    KB "Merkur": Klinički zavod za dijagnostičku i intervencijsku radiologiju; seminari  u Predavaonici KB Merkur (IV kat) ili predavaonica u sklopu  zavoda za radiologiju ovisno o ukupnom boju studenata po turnusu. Vježbe se održavaju po dijagnostičkim jedinicama Kliničkog zavoda, prema rasporedu

 3. Nastavna baza C   KBC Sestre milosrdnice; Seminari će se održavati u predavaonici Kliničkog zavoda za radiologiju, Odjel za MR i CT, KBC Sestre milosrdnice, Vinogradska 29; Vježbe će se održavati u Kliničkom zavodu za radiologiju, KBC Sestre milosrdnice, Vinogradska 29 prema rasporedu.

 4. Nastavna baza D: KB Dubrava, Klinički zavod za dijagnostičku i intervencijsku radiologiju: Seminari u predavaonici KZDIR, prizemlje, vježbe u jedinicama zavoda


Provjera znanja

Način provjere znanja


a) Kontrolom pohađanja svih oblika nastave


Pohađanje svih oblika nastave je obavezno i dosljedno se kontrolira prozivanjem studenata. Tijekom turnusa student može opravdano izostati s najviše 20%  od ukupnog broja nastavnih sati predavanja i seminara bez posebne nadoknade. Veće izostanke je obavezan kolokvirati. Međutim, svaki izostanak s vježbi se obavezno mora nadoknaditi u dogovoru s voditeljem. Redovitost u obavljanju vježbi ovjerava voditelj svojim potpisom na posebnom formularu.


b) Kontrolom pripreme studenata za vježbe i određenu seminarsku temu


Određena seminarska tema i vježbe su unaprijed najavljene u rasporedu turnusa.


Uvjet za pristup ispitu je dokazano sudjelovanje u svim propisanim oblicima nastave i potpis nastavnika u indeksu kojim to potvrđuje.


Oblici i termini provjere znanja


Završni  ispiti


            - način provjere znanja: pismeni, praktični i usmeniRedoviti rokovi

Datum

Zimski

03.03.2020.

Ljetni

30.06.2020.

Jesenski

01.09.2020.

Izvanredni rokovi

1.

 31.03.2020.

2.

 05.05.2020.

3.

 14.07.2020.

4.

 08.09.2020.


POPIS NASTAVNIKA I SURADNIKA U NASTAVI


KBC Zagreb


01. Prof. dr. sc. Marko Radoš 


02. Prof. dr. sc. Kristina Potočki


03. Prof. dr. sc. Ivica Sjekavica


04. Prof. dr. sc. Ivica Mažuranić


05. Doc. dr. sc. Maja Prutki


06. Doc. dr. sc. Maja Hrabak Paar


07. Doc. dr. sc. David Ozretić


KB Merkur


01. Prof. dr. sc. Vinko Vidjak - predstojnik Kliničkog zavoda


02. Doc. dr. sc. Jelena Popić Ramač


03. Prof. dr. sc. Andrija Hebrang (prema posebnom ugovoru s MEF)


KBC Sestre milosrdnice


01. Prof. dr. sc. Zoran Brnić 


KB Dubrava


01. Prof. dr. sc. Boris Brkljačić – pročelnik katedre, predstojnik Kliničkog zavoda


02. Doc. dr. sc. Gordana Ivanac


VANJSKI SURADNICI


KBC Zagreb


01. Dr. Mario Lušić


02. Dr. sc. Dražen Perkov


03. Mr. sc. Marijana Pervan


04. Dr. Ranko Smiljanić


05. Dr. Ana Marija Alduk


06. dr. Dubravko Bajramović


KB Merkur


 1. Dr. sc. Dragica Obad-Kovačević
 2. Dr. Nikola Ivan Leder


KBC Sestre milosrdnice


KB Dubrava


 1. Dr. Nino Tičinović
 2. Dr. Hrvoje Vavro
 3. Dr. Danijel Cvetko
 4. Dr. sc. Ana Hrkać-Pustahija
 5. Dr. Marija Šimić
 6. Dr. Niko Radović
 7. Dr. Josipa Petrović


NASTAVNICI U NASLOVNIM ZVANJIMA:


KBC Zagreb


01. Doc. dr. sc. Goran Pavliša


KBC Sestre milosrdnice


01. Prof. dr. sc. Zvonimir Sučić - predstojnik zavoda (KB Sveti duh)


01. Dr. sc. Tomislav Krpan


02. Dr. sc. Saša Schmidt


KB Dubrava


01. Doc. dr.sc. Renata Huzjan-Korunić


POPIS ISPITIVAČA:


KBC Zagreb


01. Prof. dr. sc. Kristina Potočki


02. Prof. dr. sc. Marko Radoš


03. Prof. dr. sc. Ivica Sjekavica


04. Prof. dr. sc. Ivica Mažuranić


05. Doc. dr. sc. Maja Prutki


06. Doc. dr. sc. Maja Hrabak Paar


07. Doc. dr sc. David Ozretić


KB Merkur:


01. Prof. dr. sc. Vinko Vidjak


02. Doc. dr. sc. Jelena Popić Ramač


03. Prof. dr. sc. Andrija Hebrang


KBC Sestre milosrdnice:


01. Prof. dr. sc. Zoran Brnić


02. Prof. dr. sc. Zvonimir Sučić


KB Dubrava:


01. Prof. dr. sc. Boris Brkljačić


02. Doc. dr. sc. Gordana Ivanac


03. Doc. dr. sc. Renata Huzjan-Korunić


Nastavno štivo

 1. Obvezatno štivo

  Hebrang A., Klarić – Čustović R. i suradnici. Radiologija, udžbenik, 3. dopunjeno i obnovljeno izdanje, Zagreb, Medicinska naklada, 2007

 2. Dopunsko štivo

 3. Potočki K., Dürrigl T. Klinička reumatološka radiologija, udžbenik, Zagreb, Medicinska naklada, 2011

 4. Brkljačić B. Vaskularni ultrazvuk, udžbenik, Zagreb, Medicinska naklada, 2010

 5. Janković S. i suradnici. Seminari iz kliničke radiologije, udžbenik, Split, Medicinski fakultet Sveučilišta u Splitu, 2005

 6. Brnić Z., Hebrang A. Osnovni pojmovi iz radiobiologije i zaštite od zračenja, skripta, Zagreb, 2000

 7. Drinković I. Radiološko ultrazvučna dijagnostika dojke, udžbenik, Zagreb, Zina, Mikrohit, 1997Plan