Klinička mikrobiologija i parazitologija

Naziv kolegija

Klinička mikrobiologija i parazitologija

ECTS

2.0

Status

Obavezni kolegij

Izvedba nastave

P6/S8/PK16

Izvođači kolegija

prof. dr. sc. Jasmina Vraneš, Voditelj predmeta
prof. dr. sc. Branka Bedenić, Nastavnik
izv. prof. dr. sc. Amarela Lukić-Grlić, Nastavnik
prof. dr. sc. Ana Budimir, Nastavnik
izv. prof. dr. sc. Ivana Mareković, Nastavnik
izv. prof. dr. sc. Sunčanica Ljubin Sternak, Nastavnik
izv. prof. dr. sc. Nataša Beader, Nastavnik
doc. dr. sc. Zrinka Bošnjak, Nastavnik
doc. dr. sc. Mario Sviben, Nastavnik
doc. dr. sc. Tatjana Vilibić Čavlek, Nastavnik
dr. sc. Ljiljana Žmak, Nastavnik
doc. dr. sc. Andrea Babić-Erceg, Nastavnik
dr. sc. Sanja Pleško, Nastavnik
Maja Mijač, dr. med., Nastavnik

Studiji na kojima se izvodi

Medicina

Opće napomene o predmetu i organizaciji nastave

Tijekom nastave ovog kolegija student će naučiti osnove kliničke mikrobiologije značajne za

prevenciju i kontrolu infekcija u bolesnika, osoblja i posjetilaca unutar bolnice. Identificirati

načine prijenosa, inkubacijska vremena, otpornost iosjetljivost domaćina na različite

infektivne odnosno prenosive bolesti . Opisati terapijske i dijagnostičke postupke te različita

medicinska pomagala koja nose visoki rizik od nastanka infekcija. Definirati kriterije za

identifikaciju kako infekcija uopće tako i bolničkih infekcija. Primijeniti će znanje o

dijagnostičkim metodama, naučiti interpretaciju mikrobioloških nalaza i upoznati se s

rješavanjem konkretnih kliničkih slučajeva.

Broj sati predavanja :  6

Broj sati seminara :  8

Broj sati vježbi:  16

Ukupan broj sati:  30

TURNUSI

Broj turnusa: 8

Trajanje turnusa (u tjednima ili danima): 4 tjedna

Datum održavanja turnusne nastave:

1.  01.-26.10.2018.


2. 29.10. - 23.11.2018.


3. 26.11. - 21.12.2018.


4. 14.01. - 08.02.2019.


5. 04.03. - 29.03.2019.


6. 01.-26.04.2019.


7. 29.04.-24.05.2019.


8. 03.-28.06.2019.


Provjera znanja

Način provjere znanjaOvdje opisati općenito način provjere znanja tijekom godine, kao što su kontinuirana provjera znanja,mali obvezatni i neobvezatni

kolokvij, veliki kolokvij, djelomični ispit, završni ispit(i), uvjeti za pristup ispitu, oblikovanje ocjene, i sl.)

B. Oblici i termini provjere znanja

1). obvezatni mali kolokviji (ako postoje)

a) način provjere znanja (pismeni, usmeni, praktični ili kombinirano):

b) termini (razdoblje) održavanja: na završetkusvakog turnusa (petkom)

2). veliki kolokviji (ako postoje)

a) način provjere znanja (pismeni, usmeni, praktični ili kombinirano):

b) termini (razdoblje) održavanja: na kraju turnusa (petkom)

3). djelomični i sintetski ispiti (ako postoje)

a) način provjere znanja (pismeni, usmeni, praktični ili kombinirano):

b) razdoblje održavanja:

4). Ispiti (završni)

a) uvjeti za pristup ispitu (ako postoje, osim drugog potpisa

b) način provjere znanja (pismeni, usmeni, praktični ili kombinirano):

c)ispitni rokovi i termini (popuniti tablicu nakon usuglašavanja ispitnih termina; za predmete  koji imaju test-ispit navesti datum testa)

ZAVRŠNI KOLOKVIJ NA KRAJU SVAKOG TURNUSA:

1. 25.10.2019.


2. 22.11.2019.


3. 20.12.2019.


4. 07.02.2020.


5. 27.03.2020.


6. 24.04.2020.


7. 22.05.2020.


8. 26.06.2020.


9. 06.07.2020.


10. 14.07.2020.


11. 02.09.2020.


12. 10.09.2020.


Nastavno štivo

A. Obvezatno štivo

01. Medical Microbiology, Eds. P.R.Murray, K.S.Rosenthal, G.S. Kobayashi, M.A.Pfaller, 6th Edition, Mosby, St.Louis, London, Philadelphia, Sydney, Toronto, sixth

edition, 2009.


Plan