Fizika medicinske dijagnostike

Naziv kolegija

Fizika medicinske dijagnostike

ECTS

1.0

Status

Obavezni kolegij

Izvedba nastave

P10/S6/PK4

Izvođači kolegija

doc. dr. sc. Sanja Dolanski Babić, Voditelj predmeta
izv. prof. dr. sc. Ozren Gamulin, Suvoditelj predmeta
dr. sc. Kristina Serec, Nastavnik
dr. sc. Marko Škrabić, Nastavnik
Nikola Šegedin, Nastavnik
dr. sc. Hrvoje Hršak, Nastavnik
Maria Krajačić, Nastavnik

Studiji na kojima se izvodi

Medicina

Opće napomene o predmetu i organizaciji nastave

Program nastave kolegija fizike za studente IV godine medicine osmišljen je u cilju ostvarivanja

slijedećih osnovnih ciljeva:

- razumijevanje interakcija tkiva i zračenja na kojima se temelje dijagnostičke metode

- prepoznavanje karakteristika tkiva koje određuju sliku dobivenu pojedinom metodom

- razumijevanje korelacije parametara snimanja i kvalitete slike: rezolucija slike, odnos signal/šum,

kontrast


Struktura predmeta

Studenti su podijeljeni u 3 seminarske grupe (A, B, C) i u 6 vježbovnih grupa (A1, A2, B1, B2, C1, C2)

Raspored za predavanja i seminare je sastavljen na osnovu seminarskih grupa, a za vježbe na osnovu

vježbovnih grupa.


Provjera znanja

Način provjere znanja

 - nakon odslušane nastave studenti polažu pismeni ispit u obliku testa od 15 pitanja. Na svako

točno odgovoreno pitanje dobiju 1 bod, dakle mogu postići ukupno 15 bodova

- student prolazi ispit ako ima najmanje 10 bodova na pismenom ispitu ili najmanje 7

bodova na pismenom ispitu, a ukupno najmanje 10 bodova nakon pribrajanja bodova postignutih

tijekom nastave

- tijekom nastave student može aktivnim sudjelovanjem u okviru seminarske nastave i

laboratorijskih vježbi dobiti dodatne bodove koji se naknadno pribrajaju na

bodove postignute na pismenom ispitu

 - dodatne bodove student može dobiti oralnom prezentacijom nekih kratkih tema na vježbama i/ili seminarima (od 0 do 2 boda); teme su objavljene na

Internet stranicama (http://lms.mef.hr) i studenti se trebaju javiti mailom voditelju kolegija; detaljnije

informacije studenti mogu naći na navedenoj web adresiRedoviti rokoviDatum
 06.02.2020. u 14,30 sati
 05.03.2020. u 14,30 sati
 05.06.2020. u 14,30 sati
Ljetni i jesenskipo dogovoru

Nastavno štivo

A. Obavezno štivo

1. J. Brnjas-Kraljević: Struktura materije i medicinska dijagnostika, Medicinska knjiga 2001.


2. Autorizirana predavanja nastavnika
B. Dopunsko štivo

1.  Nastavni tekstovi na Internet stranicama http://lms.mef.hr

2. Udžbenici iz fizike medicinske dijagnostike.


Plan