Socijalna medicina

Naziv kolegija

Socijalna medicina

ECTS

2.0

Status

Obavezni kolegij

Izvedba nastave

P8/S18/PK4

Izvođači kolegija

prof. dr. sc. Aida Mujkić-Klarić, Voditelj predmeta
izv. prof. dr. sc. Danijela Štimac Grbić, Suvoditelj predmeta
izv. prof. dr. sc. Aleksandar Džakula, Nastavnik
izv. prof. dr. sc. Ognjen Brborović, Nastavnik
doc. dr. sc. Vera Musil, Nastavnik
doc. dr. sc. Marjeta Majer, Nastavnik
doc. dr. sc. Ana Ivičević Uhernik, Nastavnik
Dorja Vočanec, dr. med., Nastavnik
prof. dr. sc. Selma Šogorić, Nastavnik
izv. prof. dr. sc. Ana Borovečki, Nastavnik

Studiji na kojima se izvodi

Medicina

Opće napomene o predmetu i organizaciji nastave

Cilj nastave predmeta Socijalna medicina je upoznati studenta sa socijalno-medicinskim čimbenicima koji utječu

na zdravlje i bolest pojedinca i zajednice. Od studenta se očekuje da stekne znanja i osnovne vještineprepoznavanja i rješavanja socijalno-medicinskih problema te razvije stavove o važnosti socijalne komponente zdravlja i

bolesti, osobito u radu s vulnerabilnim skupinama usvakodnevnoj medicinskoj praksi.

Nastava iz predmeta Socijalna medicina odvija se kroz predavanja, seminare i vježbe. Predavanja i seminar koji

slijedi nakon predavanja čine jednu nastavnu cjelinu te je prisustvovanje čitavoj nastavnoj jedinici obvezatno.


Struktura predmeta

Broj sati predavanja : 8

 Broj sati seminara : 18

 Broj sati vježbi: 4

Ukupan broj sati: 30

Pretpraksa: 40 sati vježbi

Napomena:

Pretpraksa studenata (stručna praksa) prije početkastudija, a nakon upisa, nastavna je obveza izvan sati za

predmet «Socijalna medicina », ali Katedra koristi iskustva studenata u nastavi. Praksa se sastoji od 40 sati boravka u zdravstvenoj ustanovi prema slobodnom izboru studenata. Dolaskom na nastavu prvog dana, studenti

donose Zapažanja i Dnevnik pretprakse koji se koriste u nastavi.

TURNUSI

Broj turnusa: 1 turnus

Trajanje turnusa (u tjednima ili danima): 6 tjedana/kroz šest dana za svaku skupinu, 7. tjedan pisani

ispit.

Datum održavanja turnusne nastave: 07.10.– 15.11.2019.


Provjera znanja

Ispit je pisani (test) i usmeni, a ocjena se temelji na rezultatu ispita, ocjeni napisanog i prikazanog seminarskog

rada, zalaganju tijekom nastave te kvaliteti napisanih «Zapažanja s pretprakse».Izvanredni rokDatum
Pisani ispit18.11.2019.
  

Zimski rok
Pisani


Ljetni rokovi

Jesenski rokovi

 16.12.2019.

01.  06. 2020, 06. 07. 2020.

07. 09. 2020.


NAPOMENA:

Upis nastavnika u indeks:

Grupa A:  svog voditelja

Grupa B: B1 i B2 doc. Musil, B3 prof.Šogorić 


Grupa C: C1 i C3 upisuje prof. Borovečki, C2 prof Štimac

Grupa D: svog voditelja


VAŽNA OBAVIJEST ZA STUDENTE: Ispit svakako prijavite najkasnije 8 dana prije datuma navedenog na studomatu! 


Nastavno štivo

A. Obvezatno štivo

Jakšić Ž, Kovačić L i suradnici. Socijalna medicina. Zagreb: Medicinska naklada, 2000.

Nastavni materijali na LMS.

B. Dopunsko štivo

Navedeno u Socijalnoj medicini (Jakšić Ž, Kovačić Li suradnici) te tekstovi za pripremu seminarskih tema.


Plan