Uvod u medicinu i povijest medicine

Naziv kolegija

Uvod u medicinu i povijest medicine

ECTS

2.0

Status

Obavezni kolegij

Izvedba nastave

P15/S15

Izvođači kolegija

izv. prof. dr. sc. Ana Borovečki, Voditelj predmeta
izv. prof. dr. sc. Ognjen Brborović, Suvoditelj predmeta
prof. dr. sc. Gordana Pavleković, Nastavnik
doc. dr. sc. Ana Ivičević Uhernik, Nastavnik
izv. prof. dr. sc. Hrvoje Tiljak, Nastavnik
izv. prof. dr. sc. Tomislav Luetić, Nastavnik
izv. prof. dr. sc. Zvonko Šošić, Nastavnik
prof. dr. sc. Željko Metelko, Nastavnik
dr. sc. Đurđica Kašuba Lazić, Nastavnik
prof. dr. sc. Josip Grgurić, Nastavnik
izv. prof. dr. sc. Darko Antičević, Nastavnik
izv. prof. dr. sc. Milan Stanojević, Nastavnik
doc. dr. sc. Venija Cerovečki Nekić, Nastavnik
izv. prof. dr. sc. Veljko Đorđević, Nastavnik
prof. dr. sc. Marijan Klarica, Nastavnik
prof. dr. sc. Jadranka Mustajbegović, Nastavnik
doc. dr. sc. Stanislava Stojanović - Špehar, Nastavnik
Dorja Vočanec, dr. med., Nastavnik
doc. dr. sc. Goranka Petriček, Nastavnik
prof. dr. sc. Boris Filipović-Grčić, Nastavnik
izv. prof. dr. sc. Robert Likić, Nastavnik
prof. dr. sc. Aida Mujkić-Klarić, Nastavnik
izv. prof. dr. sc. Urelija Rodin, Nastavnik
izv. prof. dr. sc. Danijela Štimac Grbić, Nastavnik
prof. dr. sc. Vesna Jureša, Nastavnik
doc. dr. sc. Marjeta Majer, Nastavnik
doc. dr. sc. Vera Musil, Nastavnik
prof. dr. sc. Selma Šogorić, Nastavnik
izv. prof. dr. sc. Aleksandar Džakula, Nastavnik
doc. dr. sc. Mislav Čavka, Nastavnik

Studiji na kojima se izvodi

Medicina

Opće napomene o predmetu i organizaciji nastave

Cilj nastave iz predmeta „Uvod u medicinu i povijest medicine“ je uvođenje studenata u buduću profesiju

i  zvanje  kroz  prikaz  i  aktivno  sudjelovanje  u  raspravama  o  medicini  i  zdravstvu  danas,  temeljeno  na

iskustvima prošlosti te vizijama i izazovima za budućnost.

Nastava se održava u obliku predavanja i seminara koji zajedno čine tematsku cjelinu (nastavnu jedinicu),

a prisustvovanje čitavoj nastavnoj jedinici je obvezatno.

Predavanja  se  održavaju  za  sve  studente  jedne  turnusne  grupe.  Za  rad  na  seminarima,  studenti  su

podijeljeni u seminarske skupine te rade pod vodstvom jednog nastavnika.

Rad u seminaru sastoji se od pripremljenih aktivnihizlaganja studenata koji su izabrali i pripremili  jednu

od predloženih seminarskih tema. Pripremu pojedinihtema rade nastavnici početkom turnusa. Seminarski

zadatak (usmeni i pisani) priprema se prema uputamadobivenim na pripremnom seminaru te pregledom i

kritičkim prikazom literature.


Struktura predmeta

Broj sati predavanja : 15

Broj sati seminara : 15

Broj sati vježbi: 0

Ukupan broj sati: 30

TURUSI

Broj turnusa: 1 turnus

Trajanje turnusa (u tjednima ili danima): 2 tjedna/10 dana

Datum održavanja turnusne nastave:  24. 9. - 04. 10. 2019.
Grupe A I B:

A1 - Dorja Vočanec, dr. med., asistent/ izv. prof. dr. sc. Danijela Štimac, dr.med.

A2 -  izv. prof. dr. sc. Ognjen Brborović, dr. med.

A3 -  doc. dr. sc. Marjeta Majer, dr. med., viši asistent

B1 - izv.prof. dr. sc. Ana Borovečki, dr. med.

B2 -  doc. dr. sc. Mislav Čavka, dr. med., naslovni docent

B3 -  doc. dr. sc. Vera Musil, dr. med., dr.med./ izv. prof. dr. sc. Selma Šogorić
Grupe C I D:

C1 -izv. prof. dr. sc. Selma Šogorić, dr. med./ doc. dr. sc. Vera Musil, dr.med.

C2 - prof. dr. sc. Aida Mujkić


C3 - izv.prof. dr. sc. Aleksandar Džakula, dr. med.

D1 -doc.dr. sc. Mislav Čavka, dr. med., naslovni docent

D2 - izv. prof. dr. sc. Danijela Štimac, dr.med. / Dorja Vočanec, dr. med., asistent

D3 - doc. dr. sc. Ana Ivičević Uhernik, naslovni docent


Ispit :petak 04 . 10. 2019. u 8.30 - 9.30 dvorane:  Čačković, Biološka, Mašek, Šercer,Nova vijećnica, Wickerhauser  Šalata 3b


Provjera znanja

Način provjere znanja

Završni  kolokvij  iz  predmeta  „Uvod  u  medicinu  i  Povijest  medicine“  je  pisani  (test)  s  vrednovanjem

„položio/položila“ ili „nije položio/položila.

Termini (razdoblje) održavanja provjere znanja:Redoviti rokoviDatum
Zimski04.10.2019.
Ljetni

12.6.2020.

06.07.2020.

Jesenski

07.09.2020.

Izvanredni rokovi

13.12.2019.

13.03.2020.


Nastavno štivo

A. Obvezatno štivo

01. Borovecki A. Uvod u medicinu i povijest medicine 

 

B. Dopunsko štivo

01. Izabrani nastavni tekstovi (dostupno na web stranici Katedre)

02. Škrobonja A, Muzur A, Rotshild V. Povijest medicine za praktičare. Rijeka: Adamić, 2003.

03. Belicza B. Čitanka iz povijesti medicine. Zagreb: Medicinski fakultet, 1984.

04. Bilješke uz nastavu (dostupno na web stranici Katedre uz predavanja i seminare) 


05. Grmek MD, Budak A. Uvod u medicinu, Zagreb: Nakladni zavod Globus, 1996. (Izabrana poglavlja)


06. Jakšić Ž, Kovačić L. i suradnici Socijalna medicina, Zagreb: Medicinska naklada, 2000. (Izabrana poglavlja)


Plan