Medicinska sociologija

Naziv kolegija

Medicinska sociologija

ECTS

1.0

Status

Obavezni kolegij

Izvedba nastave

P10/S10

Izvođači kolegija

prof. dr. sc. Stjepan Orešković, Voditelj predmeta
prof. dr. sc. Miroslav Mastilica, Nastavnik
izv. prof. dr. sc. Sanja Babić-Bosanac, Nastavnik
izv. prof. dr. sc. Ivana Božičević, Nastavnik
doc. dr. sc. Tea Vukušić Rukavina, Nastavnik
Marko Marelić, Nastavnik

Studiji na kojima se izvodi

Medicina

Opće napomene o predmetu i organizaciji nastave

Naziv kolegija: MEDICINSKA SOCIOLOGIJA


Predviđena satnica; 20 (10 sati predavanja, 10 sati seminara)


USTROJSTVO NASTAVE:


Broj sati predavanja:      10


Broj sati seminara:         10


Ukupan broj sati:          20


Oblik nastave: interaktivna predavanja i seminari


Struktura predmeta

TURNUSI


Broj turnusa: 2


Trajanje turnusa: 5 tjedana


Datumi održavanja turnusne nastave:


Turnus br. 1: 01.10.2018.-16.11.2018.


Turnus br. 2: 17.12.2018.-15.02.2019.


Provjera znanja

A.Način provjere znanja – pismeni ispit


Pismeni ispit: test s višestrukim odgovorima - MCQ


A.Oblici i termini provjere znanja


  1. Ispiti (završni)
    1. Uvjeti za pristup ispitu – drugi potpis
    2. Način provjere znanja – pismeni


B.Uvjeti izlaska na završni ispit


Završni ispiti se organiziraju prema predviđenom rasporedu. Student ima pravo izaći na ispit odmah iza turnusa ako je zadovoljio slijedeće uvjete:


  • Prisustvovao 80% nastave

C.Način provođenja i sadržaj završnog ispita


Završni ispit se sastoji od:


  1. Pismenog ispita - test sadrži 40 pitanja, a ona se sastoji od dvije grupe, pitanja s višestrukim odgovorima (MCQ): tip I – jedan točan odgovor.Redoviti rokovi.

Datum

Zimski

30.10.2019.

27.01.2020.

Ljetni

29.06.2020.

Jesenski

22.09.2020.

Nastavno štivo

A.Obvezno štivo


Udžbenik „Medicinska sociologija“: Gordana Cerjan- Letica, Slaven Letica, Sanja Babić – Bosanac, Miroslav Mastilica, Stipe Orešković, Medicinska naklada, 2003.


Izabrani tekstovi: Medicinska sociologija – seminar. Škola narodnog zdravlja „Andrija Štampar“, Zagreb, 2009.


Plan