Metode zdravstveno-odgojnog rada u praksi doktora medicine

Naziv kolegija

Metode zdravstveno-odgojnog rada u praksi doktora medicine

ECTS

2.0

Status

Izborni kolegij

Izvedba nastave

P7/S18

Studiji na kojima se izvodi

Medicina