Citogenetika u medicini

Naziv kolegija

Citogenetika u medicini

ECTS

2.0

Status

Izborni kolegij

Izvedba nastave

P9/S11/PK5

Studiji na kojima se izvodi

Medicina