Prometni traumatizam

Naziv kolegija

Prometni traumatizam

ECTS

2.0

Status

Izborni kolegij

Izvedba nastave

S25

Studiji na kojima se izvodi

Medicina