Kirurgija dječje dobi

Naziv kolegija

Kirurgija dječje dobi

ECTS

1.0

Status

Obavezni kolegij

Izvedba nastave

P5/S5/PKL5

Izvođači kolegija

izv. prof. dr. sc. Tomislav Luetić, Voditelj predmeta
doc. dr. sc. Stjepan Višnjić, Nastavnik
izv. prof. dr. sc. Anko Antabak, Nastavnik
izv. prof. dr. sc. Hrvoje Gašparović, Nastavnik
doc. dr. sc. Tomislav Kopjar, Nastavnik
dr. sc. Stanko Ćavar, Nastavnik

Studiji na kojima se izvodi

Medicina

Opće napomene o predmetu i organizaciji nastave

Nakon uspješno obavljene kirurške turnusne nastave studenti će steći temeljna znanja o dječjim kirurškim osobitostima i njihovim razlikama od opće kirurgije.  Student će razumjeti etiologiju, patogenezu, kliničke slike, dijagnostiku i liječenje čestih ozljeda i kirurških bolesti te  prirođenih malformacija djece te će biti sposobni učiniti sljedeće:


Objasniti fiziološke osobitosti novorođenačke, dojenačke i dječje dobi u odnosu na česte kirurške bolesti i ozljede


Procijeniti potrebu za tekućinom, elektrolitima te prehranom u novorođenčeta i bolesnog djeteta.


Opisati etiologiju, embriologiju, dijagnostiku i principe kirurškog liječenja čestih prirođenih malformacija uključujući najmanje


 • Atrezija jednjaka
 • Prirođena dijafragmalna kila
 • Malformacije koje se prezentiraju sa znakovima opstrukcije probavne cijevi
 • Vidljivim malformacijama trbušne i torakalne stjenke
 • Malformacije urogenitalnog sustava
 • Anorektalne malformacije
 • Nekrotizirajući enterokolitis   

Objasniti patologiju, patogenezu, bitne elemente kliničke slike i fizikalne znakove, karakteristične laboratorijske i radiološke nalaze slijedećih čestih abdominalnih stanja/bolesti u dječjoj dobi:


 • Akutni apendicitis
 • Preponska kila
 • Pupčana kila
 • Hidrokela testisa
 • Stenoza pilorusa
 • Invaginacija crijeva
 • Patološka stanja Meckelovog divertikla
 • Hirschsprungova bolest


Postaviti smisleno radne dijagnoze, razmatrati moguće diferencijalne dijagnoze, te predlagatipostupke obrade i liječenja djeteta sa žuticom a koja uključuju:


 • Atrezija žučnih vodova  
 • Cista koledohusa
 • Kolecistitis/koledoholitijaza
 • Portalna hipertenzija


Objasniti patologiju, patogenezu, bitne elemente kliničke slike i fizikalne znakove, karakteristične laboratorijske i radiološke nalaze slijedećih čestih uroloških bolesti u dječjoj dobi:


 • Hidronefroza
 • Vezikoureteralni refluks
 • Nespušteni testis
 • Fimoza  
 • Hipospadije
 • Torzija testisa
 • Poremećaji spolnog razvoja


Prepoznati kliničke znakove u ozlijeđenog djeteta po važnosti i prioritetu


Objasniti svrhu i indikacije za uvođenje NG sonde i urinarnog katetera


Objasniti principe liječenja politraumatiziranog djeteta.


Objasniti patogenezu, bitne elemente kliničke slike i fizikalne znakove, karakteristične laboratorijske i radiološke nalaze te principe liječenja slijedećih ozljeda:


 • ozljede kralješnice
 • ozljede abdomena
 • ozljede mokraćnog sustava
 • ozljede ekstremiteta
 • porođajne ozljede


Objasniti mehanizam nastanka, bitne elemente kliničke slike, karakteristične radiološke nalaze te principe kirurškog zbrinjavanja čestih prijeloma u djece:


 • ključna kost
 • nadlaktična kost i lakat
 • kosti podlaktice i šake
 • bedrena kost
 • kosti potkoljenice i stopala
 • prijelomi u zoni rasta kosti


Razlikovati histološke i kliničke karakteristike te fiziologiju rasta i cijeljenja dječje u odnosu na odraslu kost


Objasniti mehanizam ozljede, bitne elemente kliničke slike, karakteristične radiološke nalaze te principe kirurškog zbrinjavanja iščašenja slijedećih zglobova:


 • lakta
 • šaka
 • koljeno
 • talokruralnog zgloba


Objasniti opće principe transporta ozlijeđenog djeteta


Prepoznati kliničke karakteristike ozljeda zlostavljanog djeteta


Objašnjavati, u glavnim crtama, vremenski okvir primjeren za obradu i resuscitaciju u onih stanja koja zahtijevaju operativni ili drugi terapijski zahvat


Objasnitietiologiju, patofiziologiju, kliničke slike, dijagnostičke pretrage i principe liječenja čestih solidnih zloćudnih tumora u dječjoj dobi:


 • neuroblastom
 • nefroblastom


Objasniti etiologiju, patofiziologiju, kliničke slike, dijagnostičke pretrage i principe liječenja čestih dobroćudnih i zloćudnih tumora kože i potkožja u dječje dobi


Objasniti etiopatogenezu, kliničke slike i principe liječenja čestih infekcija kože i potkožja u djece


Rastumačiti principe procjene opekline u djece


Objasniti inicijalni postupak sa opečenim djetetom, ( uključujući kontrolu dišnih putova, nadoknadu i liječenjetekućinama i nadzor stanja bolesnika )


Opisati kirurške postupke u zbrinjavanja opekline u djece od prvog pregleda do izlječenja


Vještine:


 1. Uzimati podrobnu anamnezu od obitelji i djeteta

 2. Izvoditi ciljani klinički pregled, koji se odnosi na anamnestičke podatke

 3. Izvoditi temeljiti cjelokupni fizikalni pregled kirurškog pacijenta standardiziranim strukturiranim sustavnim pristupom

 4. Pravilno izvesti klinički pregled djeteta sa ingvino-skrotalnom promjenom

 5. Započeti sa perifernom intravenskom terapijom i opisati smjernice za primjenu parenteralnih tekućina.

 6. Interpretirati rendgenograme prsnog koša i abdomena u djeteta sa akutnim abdomenom.Provjera znanja

Znanje se provjerava završnim kolokvijem poslije završenog turnusa iz kirurgije.


Položen kolokvij uvjet je za pristupanje  ispitu iz Kirurgije.


ISPITNI ROKOVI IZ DJEČJE KIRURGIJE:


11.11. 2019.


18. 11. 2019.


20. 1. 2020.


27. 1. 2020.


17. 2. 2020.


2. 3. .2020.


30. 3. 2020.


6. 4. 2020.


8. 6. 2020.


15. 6. 2020.


29. 6. 2020.


13. 7. 2020.


31. 8. 2020.


Nastavno štivo

Bradić, Kirurgija dječje dobi, Zagreb, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagreb


Plan