Kirurška obrada rane

Naziv kolegija

Kirurška obrada rane

ECTS

2.0

Status

Izborni kolegij

Izvedba nastave

S5/KL20

Studiji na kojima se izvodi

Medicina