Prva pomoć

Naziv kolegija

Prva pomoć

ECTS

1.0

Status

Obavezni kolegij

Izvedba nastave

P4/PK21

Izvođači kolegija

doc. dr. sc. Neda Pjevač, Voditelj predmeta
izv. prof. dr. sc. Dinko Tonković, Suvoditelj predmeta
doc. dr. sc. Daniela Bandić Pavlović, Nastavnik
doc. dr. sc. Mirjana Mirić, Nastavnik
doc. dr. sc. Eleonora Goluža, Nastavnik
dr. sc. Jana Kogler, Nastavnik
dr. sc. Željko Čolak, Nastavnik
dr. sc. Marinko Vučić, Nastavnik
dr. sc. Lana Videc Penavić, Nastavnik
dr. sc. Mirabel Mažar, Nastavnik
Krešimir Reiner, dr. med., Nastavnik
dr. sc. Robert Baronica, Nastavnik
dr. sc. Renata Curić Radivojević, Nastavnik
dr. sc. Tomislav Radočaj, Nastavnik
dr. sc. Vilena Vrbanović Mijatović, Nastavnik

Studiji na kojima se izvodi

Medicina

Opće napomene o predmetu i organizaciji nastave


  
  
  

Broj sati predavanja: 4


Broj sati seminara: 0


Broj sati vježbi: 21


Ukupan broj sati: 25


TURNUSI


Broj turnusa: 1


Trajanje turnusa (u tjednima ili danima): 8 tjedana/dana


Datum održavanja turnusne nastave:


Turnus broj: 1


22.01.2019. -11.03.2019.
 


Struktura predmeta

OBLICI NASTAVE I TEME


1.PREDAVANJE 2 sata: Akutne bolesti i stanja koja neposredno ugrožavaju život, te postupci i mjere prve pomoći kojima se ponovno uspostavljaju vitalne funkcije, kardiopulmonalna reanimacija, automatski električni defibrilator.


2.PREDAVANJE 2 sata: Akcidentalna stanja; utapanje, hipertermija, hipotermija, udar električnom strujom, udar groma, vješanje, otrovanja, bojni otrovi, ugrizi i ubodi otrovnih životinja.


VJEŽBE 21 sat: Osnovni postupci i mjere prve pomoći kod iznenadnog gubitka svijesti. Postupci za otvaranje i održavanje prohodnosti dišnih putova kod bolesnika u besvjesnom stanju; zabacivanje glave unatrag, primjena trostrukog hvata, stavljanje osobe bez svijesti u bočni položaj, stavljanje orofaringealnog tubusa, stavljanje nazofaringealnog tubusa, čišćenje dišnih putova, primjena Heimlichovog hvata, endotrahealna intubacija, umjetno disanje i umjetno održavanje krvotoka kod iznenadnog prestanka rada srca masaža srca kod odraslih, djece i novorođenčadi, upotreba automatskog električnog defibrilatora. Upoznavanje s priborom za prvu pomoć, trijaža, red hitnosti transporta, vrste rana i postupak sa ranom, metode zaustavljanja krvarenja, postavljanje zavoja i udlaga. Postupci kod ozljeda: glave, kralježnice, prsnog koša, trbuha,zdjelice, ekstremiteta. Prva pomoć kod opeklina, smrzotina, blast-ozljeda, crush-ozljeda, amputacijskih ozljeda. Imobilizacija priručnim i standardnim sredstvima: glave i vratne kralježnice, kralježnice, ključne kosti, ramena i nadlaktice, podlaktice, lakta, šake i prstiju, zdjelice, kuka i natkoljenice, potkoljenice i skočnog zgloba. Prijenos ozlijeđenih, položaj ozlijeđenih u transportu ovisno o vrsti ozljede. 


Provjera znanja

Način provjere znanja: Ovdje opisati općenito način provjere znanja tijekom godine, kao što su


kontinuirana provjera znanja, mali obvezatni i neobvezatni kolokvij, veliki kolokvij, djelomični ispit, završni ispit(i), uvjeti za pristup ispitu, oblikovanje ocjene i sl.


B. Oblici i termini provjere znanja


a) praktični ispit


b) praktilčni ispit na kraju turnusa


4) Ispiti (završni)


a) prisustvovanje nastavi i položeni praktični ispit


b) pismeni


c) ispitni rokovi i terminiRedoviti rokoviDatum
Zimski 
Ljetni

04.07.2019.

18.07.2019.

Jesenski

04.09.2019.

18.09.2019.

Izvanredni rokovi 
1.  14.03.2019.
2.29.03.2019.
3. 
4. 

Nastavno štivo

A. Obvezatno nastavno štivo


01.   :Hand-outs s predavanja i vježbi ,


02. Jerry P. Nolana,∗, Jasmeet Soarb, David A. Zidemanc, Dominique Biarentd, Leo L.


Bossaerte,Charles Deakinf, Rudolph W. Kosterg, Jonathan Wyllieh, Bernd Böttigeri,on behalf of


the ERC Guidelines Writing Group: European Resuscitation Council Guidelines for


Resuscitation 2010. Resuscitation 81 (2010).


Plan